Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Distanční forma výuky v době uzavření školy

Vážení rodiče a žáci,
na dnešní mimořádné pedagogické radě jsme se dohodli, že výuka na Gymnáziu Ostrov v období karantény bude probíhat distanční formou. Tato forma je pro žáky gymnázia závazná.
Každý vyučující upřesní prostřednictvím aplikace Bakaláři ve svých třídách a učebních skupinách formu a obsah práce. Termíny plnění zadaných úkolů je nezbytné respektovat.
Každý z pedagogů gymnázia je v pracovní dny k dispozici k individuálním konzultacím, rovněž distanční formou.
Sledujte prosím pravidelně Bakaláře a webové stránky školy a případné individuální problémy a nejasnosti konzultujte telefonicky nebo elektronicky s třídními učiteli nebo vedením školy.
Děkujeme za pochopení a popřejme si společně, právě teď, především hodně štěstí a zdraví.
 
V Ostrově dne 11. 3. 2020
Mgr. Jaroslav Šafránek,

ředitel školy Zpět

Gymnázium Ostrov