Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY K PREZENČNÍ VÝUCE OD 30. LISTOPADU

Vážení rodiče, milé gymnazistky, milí gymnazisté,
po maturitních třídách bude prezenční výuka od pondělí 30.listopadu rozšířena  a zahájena také pro třídy nižšího stupně  osmiletého gymnaziálního oboru. Ministerstva školství  a zdravotnictví stanovila  formu tzv. rotační prezenční výuky. Ta spočívá ve střídání vždy poloviny tříd nižšího gymnázia po týdnech ve škole. V týdnu od pondělí 30. 11. do pátku 4. 12. 2020 nastoupí do školy „A“ třídy : prima A, sekunda A, tercie A a kvarta A, zbylé „B“ třídy pokračují v distanční výuce z domova. Následující týden od pondělí 7.12. do pátku 11. 12. 2020 se obě skupiny  prohodí – do školy přijdou „B“ třídy: prima B, sekunda B, tercie B a kvarta B a zbylé „A“ třídy přejdou k distanční výuce, přičemž tento způsob rotace bude pokračovat až do odvolání. Ostatní třídy vyššího gymnázia kromě maturantů tj. obě kvinty A i B, obě sexty A i B a obě septimy A i B a třídy čtyřletého oboru 1.A, 2.A i 3.A pokračují v distanční výuce jako dosud. Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu, najdete ho v Bakalářích. Maturantům se změnily jejich odpočinkové učebny  následovně : Z1 – V8.A, Z2 - V8.B, SV2 - 4.A
  
Abychom při prezenční výuce společně minimalizovali riziko onemocnění covidem 19 či dalších komplikací s karanténou aj.  musíme pokračovat v „rouškovém“ režimu ve třídách a společných prostorách školy, bez roušky můžeme jen obědvat. Ministerstvo školství je nuceno respektovat protiepidemický systém ( PES) a pro vás to až do odvolání kromě roušek dále znamená :
·         Dodržovat homogenitu při výuce a ve škole – nesdružovat se s žáky jiných tříd.   Proto máte nově  upravený rozvrh s co nejmenším stěhováním do učeben.
·         V šatnách se nezdržujte, rychle se přezujte a jděte do své učebny, vzhledem k častému větrání si můžete případně do tříd ponechat  bundy
·         Větrání ve třídách - minimálně pět minut o všech  přestávkách a také přibližně v polovině každé vyučovací hodiny
·         Ve společných prostorách a pokud možno i ve třídách dodržujte rozestupy min. 1,5m
·         Dbejte na časté a pravidelné mytí a  dezinfekci rukou – v recepci a v přízemí máte stojan, ve třídách a na toaletách rozprašovač a ubrousky , jejich případné doplnění hlaste v kanceláři paní Bokové nebo na recepci paní Adamovské
·         Pokud se necítíte úplně zdrávi, zůstaňte po dohodě s rodiči raději doma, pokud zdravotní problémy pocítíte ve škole, nahlaste to ihned vyučujícímu. Podle stupně indispozice, máte případně k dispozici izolační místnost, vyzvedne si  vás  ve  třídě dospělá služba a bude vám k dispozici
·         Do školy  mají zákaz vstupu třetí osoby - výjimkou jsou odůvodněné případy ( např. rodiče, kteří si pro vás přijedou při zdravotních potížích)
·         Školní jídelna má rovněž přísná pravidla, která bezpodmínečně dodržujte.  Jídelna  je pro vás otevřena na svačiny v 9:45 a přestávky na oběd jsou pro nižší gymnázium  po  čtvrté, páté či šesté vyučovací hodině po dohodě s vyučujícími - pokud možno stejně jako v září. Pro maturanty je výdej obědů stejně jako dosud.
·         Pro vaše případné jakékoliv školní  problémy  jsem vám nebo  vašim rodičům  rád osobně   k dispozici na „koronalince“  734282022, (elektronickou korespondenci směrujte na paní zástupkyni Mgr. et Bc Miroslavu Vaicovou – adresa : vaicova@gymostrov.eu)
 
Přeji nám všem hodně zdraví a síly, vrchovatě štěstí a už jen dobré zprávy. Udržujme si,     pokud možno trvale, veselou mysl, ale nezapomeňme, že až do odvolání je v našem gymnaziálním království zakázáno zpívat. Takže od pondělka vstáváme  všichni do školy  s dobrou náladou a přáním, abychom si co nejdříve už mohli zase zpívat, těšíme se na vás.                                                                                                                            

Váš  Jaroslav Šafránek a celý pedagogický sbor. Zpět

Gymnázium Ostrov