Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme 30 uchazečů do čtyřletého oboru (z 9. třídy základní školy) a 60 uchazečů do osmiletého oboru (z 5. třídy základní školy).
Všichni uchazeči absolvují přijímací zkoušky.
Přijímací zkoušky se budou konat formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury. V každém z testů lze získat max. 50 bodů. Za chybné odpovědi se body neodečítají. Minimální hranice úspěšnosti není stanovena.
Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
Kompletní kritéria, termíny zkoušek, návod k vyplnění přihlášky ke studiu i možnost přihlásit se na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám najdete v části Přijímací řízení.
Přihlášku ke vzdělávání na střední škole je nutné doručit osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do sekretariátu školy do 1. března 2021.

  Zpět

Gymnázium Ostrov