Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Provoz školy od 24. května - informace pro žáky a rodiče

 Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

 
dočkali jsme se – na základě novelizované INFORMACE MŠMT ČR K PROVOZU ŠKOL je s účinností od pondělí 24. května 2021 umožněna osobní přítomnost všech žáků na prezenční výuce, a to bez rotací.
Distanční výuka počínaje pondělím 24. května 2021 končí.
 
Podmínkou pro povolení vstupu žáků do budovy školy nadále zůstává, že žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a absolvoval AG test na onemocnění COVID 19 s negativním výsledkem, případně řádně doloží jeho alternativu.
Žáci jsou aktuálně testováni už pouze jedenkrát týdně (tzv. samoodběrem prostřednictvím MŠMT dodaného antigenního testu)každé pondělí první hodinu svého vyučování v učebně podle aktuálního rozvrhu.
Podrobné pokyny a informace k testování jsou přiloženy ve formě materiálu MANUÁL a průvodce samotestováním.
Všechny třídy vyššího gymnázia mají svůj první týden ve škole adaptační, bez ústního zkoušení, písemných prací a s minimálním množstvím domácích úkolů. Výjimkou mohou být dobrovolná zkoušení nebo písemné práce s volbou žáků, zda známku chtějí započítat do klasifikace.
Také mimo adaptační týden termíny písemných prací a individuálního zkoušení konzultujte se svými vyučujícími tak, aby vaše příprava na ně mohla být optimální - v klidu a s dostatkem času na studium i na váš zdravý odpočinek. Normou by měla být jedna velká písemná práce denně.
Našim maturantům přejeme hodně štěstí ve finále. Je nám velmi líto, že stejně jako v loňském roce je závěr jejich studia ve znamení maximální prevence před jakoukoliv sebemenší pandemickou komplikací a jak výroční, tak maturitní vysvědčení budou předávána netradičně třídními učiteli ve třídách – ročníkové v pátek 21.5, maturitní v pondělí 14. června 2021 a věříme, že jim alespoň známky na nich udělají o to větší radost. Ústní maturitní zkoušky stihneme od pondělka 7. června do středy 9. června 2021.
Pro všechny nematuritní třídy ještě důležitá, jistě radostná,  informace -  zbývající tři ředitelská volna budou v úterý 25. května, v pondělí 7.června a v úterý 8. června
A nakonec pro všechny ještě dvě závěrečné  aktuality :
·         v případě hezkého počasí o přestávkách využívejte čerstvě upravenou travnatou plochu mezi koridorem a halou. A máme pro vás na ní ještě další, jistě milé překvapení - díky hasičům z Horní Blatné (půjčili nám do prázdnin velký stan) a Domu kultury v Ostrově (půjčil nám venkovní pouťový nábytek) se můžete navíc  na zdravém vzduchu učit – naše poděkování zaslouží kolegové ing. Očenášek, Mgr. Machek a pan starosta ing. Bureš (postavíme stan na městském pozemku)        
·         ve školní jídelně se na vás personál velmi těší v tradičním čase od 11:00 až do 14:15.
 
 
Těšíme se z obnovení výuky a návratu žáků do školních lavic a přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a jen příjemné dny naplněné dobrou náladou, radostí a štěstím, kterého není nikdy dost, zejména v letošním podivném distančním školním roce.
Nám všem „ školákům“ si společně popřejeme zasloužené báječné prázdniny a vám všem doma  povedené dovolenkové léto.
 
Za celý pedagogický sbor ostrovského gymnázia,  se srdečným pozdravem, velkou úctou a poděkováním všem rodičům, Jaroslav Šafránek, ředitel školy.
 
MANUÁL A PRŮVODCE SAMOTESTOVÁNÍM 20_5_2021 GO.pdf               
                                                                                                                                                          
 
 


Zpět

Gymnázium Ostrov