Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Podzimní termín ústní maturitní zkoušky

 Ústní část podzimního termínu maturitní zkoušky proběhne v pátek 10. září 2021 od 9:00 v učebně 3D Gymnázia Ostrov.

Přihlášení studenti se dostaví v 8:45 do učebny 3D, kde bude vyvěšený konkrétní časový rozpis pro jednotlivé zkoušky.

 

Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel školy.

 

Epidemická opatření

Pokud se maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování. Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, pracoviště, kde se koná zkouška. Zkoušek se nesmí účastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19. 
 
Dále platí obecné „rouškové“ mimořádné opatření, podle kterého jsou všechny osoby povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, příp. roušku) ve vnitřních prostorech staveb. Výjimka je stanovena pro případ, kdy zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. V takovém případě nemusí nosit žádný ochranný prostředek dýchacích cest. 
Současně platí obecná výjimka z povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest pro 
 a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 
 b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2 rouškového mimořádného opatření, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. 
 
Od 1. září 2021 bude screeningové testování probíhat pouze pro žáky základních a středních škol, osoby konající MZ, ZZ a absolutoria v září 2021 již nejsou žáky školy. Více k opatřením viz MO-MZ-maloobchod.pdf (vlada.cz). 
Případné změny týkající se epidemických opatření jsou vyhrazeny, sledujte aktuální webové stránky MŠMT a Ministerstva zdravotnictví

 

 


Zpět

Gymnázium Ostrov