Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Organizace prvního týdne školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září.
Žáci nastupují do svých kmenových tříd, kde 1. září proběhne testování žáků na covid-19 a následně třídnická hodina s třídními učiteli od 8:00 do 8:45. Poté výuka končí.
Seznamy žáků prim a 1. ročníku a umístění kmenových učeben jednotlivých tříd budou zveřejněny  na informační nástěnce ve vestibulu školy.
Ve čtvrtek 2. září proběhnou třídnické hodiny 1. vyučovací hodinu ve všech třídách, primy A, B a 1. A mají třídnické hodiny 1. a 2. vyučovací hodinu. Dále výuka pokračuje dle rozvrhu.
Výuka končí pro třídy vyššího gymnázia (kvinta až oktáva, 1. až 4. ročník) po 4. vyučovací hodině v 11:35, pro třídy nižšího gymnázia (prima až kvarta) po 5. vyučovací hodině ve 12:35.
V pátek 3. září probíhá výuka kompletně dle rozvrhu hodin.
 
Výdej obědů ve školní jídelně SCOLAREST 1. až 3. září:
1. září - 11.00 - 12.30
2. září - 11.00 - 13.30

3. září - 11.00 - 14.00 Zpět

Gymnázium Ostrov