Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Chemická olympiáda v minulém školním roce

I v loňském roce se za extrémně ztížených podmínek odehrála všechna kola prestižní předmětové soutěže – Chemické olympiády.

 

Termínově nabité a hektické období března až dubna naše studentky a naši studenti zvládli příkladně. Pohybovali se ve zcela atypickém virtuálním prostředí Moodle, v němž distanční formou řešili úlohy teoretické i praktické.
 
Pochvalu zaslouží všichni zúčastnění, nejen za obrovité množství práce, které odvedli vysoko nad rámec požadovaný školou, ale i za velice dobré výkony a výsledky v rámci vyšších kol.
 
Především je třeba vyzdvihnout medailové pozice v krajských kolech. V nejobtížnější kategorii A je to druhé místo Jakuba Dubského (a postup do celostátního kola). V kategorii C pak druhé místo Elišky Česákové. V kategorii B pak ještě Jakub Dubský přidal čtvrté místo a David Dubský šesté.
 

Studentům tímto vyslovujeme obrovité poděkování za vzornou reprezentaci školy a skvěle odvedenou intelektuální práci. Svým spolužákům mohou sloužit jako vzor a inspirace pro roky následující.Zpět

Gymnázium Ostrov