Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Oznámení ředitele školy žákům a jejich zákonným zástupcům k výuce od 13. 9. 2021

Milí žáci, vážení rodiče,
MŠMT vydalo aktuální informaci o provozu škol a školských zařízení od pondělí 13. září 2021.
Včera tj. ve čtvrtek  9. září 2021, proběhlo poslední screeningové testování žáků. Při včerejším testování nebyl k naší radosti už žádný záchyt pozitivního výsledku AG testů, přičemž naše celková bilance jsou čtyři pozitivní žáci a deset žáků v karanténě.
V případě zhoršení epidemické situace však nelze vyloučit obnovení povinnosti testování v konkrétně vymezených regionech. V případě, že by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost školám známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování. Přejeme si jistě společně, aby to nebyl náš scénář.
 Ostatní preventivní hygienická pravidla a režimová opatření zůstávají i nadále v platnosti.  Nadále tedy platí, že  pohyb osob ve společných prostorách školy, vyjma učeben, je možný pouze s řádně zakrytými dýchacími cestami (minimálně chirurgická rouška nebo respirátor).
Milí gymnazisté, kromě respirátorů mimo učebny, rovněž prosím důsledně dbejte  na řádné přezouvání po celou dobu vyučování (jak dopoledního, tak odpoledního). V opačném případě vám hrozí kázeňský postih.
Jistě dobrou zprávou pro nás všechny je, že pondělkem počínaje platí nová verze rozvrhuuž s výukou v příslušných odborných učebnách. Až do odvolání zůstává žádoucím preventivním opatřením minimalizovat svůj pohyb ve společných prostorách školy na nezbytně nutný.
Děkujeme všem za vzornou spolupráci při preventivním screeningovém testování a za důsledné dodržování předepsaných režimových pravidel a postupů.
Všichni ve škole si přejeme a věříme, že nový školní rok bude probíhat v klidnějším režimu než ten předchozí a bude se s časem co nejrychleji  blížit našim klidným, starým dobrým časům „předkovidovým“.
Pevné zdraví a příjemné dny vám přeje  Jaroslav Šafránek, ředitel školy,  a spolu s ním i celý pedagogický sbor.

    Zpět

Gymnázium Ostrov