Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Výběr z aktuálních informací MŠMT s účinností od nástupu na vyučování 1. 11. 2021

 
nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 
Nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni v učebně, nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
Ve společných prostorech je nadále platná povinnost nosit stanovený ochranný prostředek dýchacích cest.
Nově je zavedena povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest i při samotném poskytování vzdělávání (výuce) pro neočkované pedagogické pracovníky.
 Nově se zpřísňuje výjimka z povinného nošení roušek na pracovištích výjimku z nošení ochranného prostředku dýchacích cest mají osoby v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby. Platí tedy povinnost nosit ochranný prostředek za podmínky, že sdílím s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky kabinet, kancelář); výjimka rozestupů 1,5 metru se zde neuplatní.
 
 
OTN (očkování, testování, prodělání nemoci)
 
Z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou nově plošně vyjmuti žáci ve věku do 12 let.
Doba platnosti negativních testů byla zkrácena ze 7 dnů na 72 h u RT-PCR testů a ze 72 h na 24 h u Ag testů.
 
Plánovaná screeningová testování se zatím okresu Karlovy Vary netýkají (neprovádí se).
 
 
Podrobnější informace o mimořádných opatřeních (včetně stanovených výjimek) naleznete v MŠMT vydaném sdělení INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021 v příloze.
 
Informace pro školy s účinností od 25_10_2021 a 1_11_2021.pdf
 

V Ostrově 27.10.2021                                    Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel školy  Zpět

Gymnázium Ostrov