Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Designové myšlení

Foto
Výtvarníci 1.A zahájili 14.3. práci na projektu, který si klade za cíl zprostředkovat studentům vhled do myšlenkových procesů designérů, dovést je k vlastnímu návrhu a ten na závěr s pomocí vytipovaného výtvarníka zrealizovat ve veřejném prostoru výměníku v Tuhnicích v Karlových Varech.
V úvodní části jsme si vymysleli vlastní personu, pro niž jsme navrhovali výsledný produkt vycházející z konkrétních potřeb, tzv. ,,na tělo”. Návrhů vznikla celá řada. Studenti projevili kreativitu i týmového ducha,

V dubnu budeme pokračovat výběrem návrhu, který se prolíná ve výsledné práci všech čtyř týmů.

Mgr. Světlana Klečková 

 

Zpětná vazba očima žáků:
·         Bylo to velmi kreativní a inspirující, ale zároveň i dlouhé a vyčerpávající. Moc jsem si to užila.
·         Moc jsem si to užila. Bylo super si vyzkoušet něco nového. Práce v týmu mě velmi bavila. Lektorky byly moc milé. Ani čas mi nevadil. Klidně bych do toho šla znovu.
·         Bylo velice zajímavé, a do budoucna užitečné, naučit se techniky a myšlenkové postupy designového myšlení. Vznikly tak skvělé nápady.
·         Byla to velice zajímavá zkušenost. Velice mě bavilo se vciťovat do vymyšlené osoby a pak vymýšlet návrhy pro osobu, kterou jsme si vlastně vytvořili sami. Celkově se mi líbila práce ve skupinách.
·         Bylo fajn v týmu vytvářet nějakou osobnost. Dle mě se nám to celkem povedlo. Vytvořili jsme skvělou Rút a pro ni snad ještě lepší veřejný prostor. Pracovní postupy byly sice trochu zdlouhavé, ale myslím si, že výsledky stály za to.
·         Vymysleli jsme si osobu, vybrali jsme její přednosti, položili jsme si otázky, vymysleli jsme různé formy naplnění jejích potřeb v prostoru výměníku. Líbila se mi technika, která nám pomohla dospět k našemu projektu. Příjemně se pracovalo ve skupinách.
·         Bylo to náročné a dlouhé, ale stálo to za to. Cítím se více kreativní. Bavilo mě to.
·         Psychicky velmi náročná, ale zároveň velmi poučná přednáška, do které jsme byli velmi aktivně zapojeni.
·         Práce mě bavila, i když byla jak fyzicky, tak psychicky náročná. Nejvíce jsem si užil část s “klobouky”. Ukázalo mi to nový způsob, jak hodnotit své nápady. U shrnutí už jsem umdléval. Celkově ale záživné a obohacující.
 


Zpět

Gymnázium Ostrov