Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Tvoje cesta načisto 2023

Foto
V úterý 25. dubna 2023 se zúčastnili studenti kvinty A a kvinty B programu Tvoje cesta načisto, který vedla uzemní koordinátorka prevence poručík Mgr. Lucie Machalová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Program byl veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu, proloženého soutěžní hrou a doplněný odborným výkladem policistky k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. Děkujeme za návštěvu a možnost seznámení s vážnými tématy zážitkovou formou.

Ivan Machek Zpět

Gymnázium Ostrov