Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Úspěch Katky Appeltauerové v literární soutěži: Esej na téma Svoboda

Katka Appeltauerová ze septimy A ráda píše. Co? Téměř všechno. Psaní je pro ni výzva. Proto se sama za sebe zúčastnila literární soutěže, o níž se dozvěděla úplnou náhodou, když brouzdala po internetu.
Zadání znělo „Esej na téma: Svoboda“. O to větší výzva to musela být, když esej je slohový útvar kombinující umělecký a odborný funkční styl a když nás nácvik esejí teď v septimě teprve čeká. Vyžaduje totiž už jistou osobnostní a autorskou vyzrálost. Propojuje vědomosti , uměleckost a úvahu. O to větší překvapení potom pro Káťu bylo krásné 2. místo v této soutěži. My jí k tomuto úspěchu chceme upřímně pogratulovat a chtěli bychom ji podpořit v jejích dalších literárních ambicích.
V souvislosti se soutěží jsem se Káti zeptala:
  1. Co vše jsi udělala před tím, než ses pustila do psaní eseje, což je slohový útvar vyžadující přípravu?
Než jsem začala psát, strávila jsem spoustu dní přemýšlením o tom, jak téma pojmout. Snažila jsem se zjistit, co vlastně znamená svoboda pro mě a na kterých konkrétních příkladech ji popsat. Když jsem měla hrubý návrh, začala jsem dohledávat konkrétní informace, aby text neobsahoval faktické chyby. Jak to tak bývá, práci jsem odeslala dvě hodiny před uzávěrkou :)
2.       Co jsi od soutěže ty sama očekávala? Proč ses jí zúčastnila?
O účasti v literární soutěži jsem uvažovala už dřív, ale nikdy jsem nenašla odvahu se do toho pustit. Bála jsem se, že moje tvorba nebude mít dostatečnou úroveň. Když jsem narazila na studentskou soutěž esejí, řekla jsem si, že do téhle už se prostě zapojím, i kdybych měla odevzdat práci na úrovni žáka třetí třídy. Chtěla jsem si rozšířit obzory a překonat svoje malé sebevědomí. To, že jsem se opravdu přihlásila, pro mě byl vlastně cíl, se kterým jsem se spokojila, a o umístění už mi vlastně zas tolik nešlo. Když jsem si ale přebírala cenu, měla jsem obrovskou radost a konečně jsem si potvrdila, že jsem taky v něčem dobrá.
  1. Četl tvou esej před odesláním někdo, od koho jsi čekala funkční připomínky?
Esej četl můj přítel, který vedle mě seděl po celou dobu, co jsem v den uzávěrky bušila do klávesnice. Když někdo čte cokoliv, co jsem napsala, strašně se stydím, ale zároveň doufám, že mi to pomůže text ještě vylepšit. Což se taky stalo.  Poukázal na části, které si zasloužily trochu rozvinout a opravoval mi překlepy, kterých jsem si nevšimla. Nakonec to byl on, kdo se mnou šel na předávání a fotil mě s diplomem za 2. místo :)
 
 
Pokud byste měli zájem si tu esej přečíst, podívejte se na webové stránky gymnázia do složky Předmětové komise Český jazyk a literatura. Schválně, jestli se s Katčiným pojetím a vnímáním svobody ztotožníte, nebo jestli ho vnímáte jinak. Příjemné čtení vám přeje Mgr. Veronika Černá .
 
 
 
 
 


Zpět

Gymnázium Ostrov