Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Oznámení stávkového výboru Gymnázia Ostrov

Vážení rodiče, vážení studenti,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že zaměstnanci naší školy, Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, se připojují k Výstražné celodenní stávce dne 27. 11. 2023, vyhlášené ČMOS PŠ.
 
Hlavním důvodem pro nás jsou plánované škrty ve školství, které ohrožují kvalitu vzdělávání a mají vliv i na platy nepedagogických pracovníků. Dobře chápeme aktuální ekonomickou situaci, ale šetřit na vzdělávání dětí je extrémně krátkozraké  - a o budoucnost našich dětí nám jde především. Dovolujeme si citovat z Otevřeného dopisu zástupců škol proti drastickým škrtům ve školství, s jehož textem se ztotožňujeme:
 
„ … v posledních letech školy zvládly extrémní situace (covid, váleční uprchlíci, podpora duševního zdraví dětí i zaměstnanců) a vždy se k nim snažily postavit energicky a s cílem je zvládnout. Plánovaný nedostatečný rozpočet školství na příští rok nás však nutí se hlasitě ozvat.
Nedostatek financí způsobí ve školách:
-          výrazný pokles počtu hodin, kdy mohou školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější – a to plošně, bez ohledu na potřeby konkrétních škol
-          výrazný pokles počtu asistentů pedagoga (bude chybět podpora pro děti nadané a děti znevýhodněné), a to zcela zničujícím způsobem u škol, které se dobře naučily, jak s podpůrnými opatřeními pracovat, “vychovaly” si asistenty pedagoga a kvalitní inkluze je pro ně samozřejmostí
-          absolutně nedostatečnou péči o duševní zdraví dětí – přitom více než 40 procent dětí a mládeže čelí vážným psychickým problémům
-          obrovskou nejistotu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
-          bude silně ohrožující pro malé školy
Navrhovaná opatření jsou v rozporu s vládou schválenou Strategií 2030+, a zejména jdou proti tolik potřebnému snižování nerovností ve vzdělávání.
Současný návrh rozpočtu pro kapitolu školství vůbec nemyslí na děti a na jejich vzdělávací potřeby, ale zohledňuje jen snahu ušetřit za každou cenu. Žádné z ministerstvem navrhovaných opatření nebylo dopředu konzultováno se zástupci škol ani není opřeno o relevantní data z výzkumů.
Tímto otevřeným dopisem upozorňujeme na reálnou hrozbu drastických zásahů do školství, které zvrátí pozitivní vývoj, jenž ve školách v posledních letech získává na síle a který nastal jednoznačně v souvislosti s tím, že se ředitelé mohli opřít o srozumitelný systém financování a věřili, že školství bude deklarovanou vládní prioritou. „
 
Také na naší škole by se projevilo omezení financí pro školství, zejména u maturitních seminářů,  dále ve výuce jazyků nebo u dělených hodin českého jazyka a matematiky. Svým postojem ale chceme hlavně podpořit i ostatní školy, kterých se finanční zásahy do českého školství mohou dotknout výrazněji než přímo  našeho gymnázia.
 
Jménem stávkujících zaměstnanců stávkový výbor ve složení (v abecedním pořadí):
Mgr. Alena Bělohoubková, Mgr. Jakub Hecht, Mgr. Eva Jílková, Věra Kuchařová, Mgr. Ivan Váňa, Mgr. Libor Velička.
 

V Ostrově 21. 11. 2023 Zpět

Gymnázium Ostrov