Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Přijímací zkoušky - organizační upřesnění

Přijímací zkoušky se konají v pavilonu A gymnázia.
Bude otevřen přímý vchod na tento pavilon z areálu gymnázia
Rozdělení uchazečů do učeben bude umístěno na informační tabuli v přízemí pavilonu A.
V průběhu přijímacích zkoušek není rodičům uchazečů vstup do budovy gymnázia povolen.
Rodičům je od 8:30 do 13:00 k dispozici školní jídelna Primirest, kde si mohou zakoupit malé občerstvení. Zde také mohou rodiče se svými dětmi strávit přestávku mezi jednotlivými testy.
O přestávce mezi testem z matematiky a českého jazyka jsou všichni uchazeči povinni opustit budovu školy. Za uchazeče v této době odpovídá jejich zákonný zástupce. Uchazeči se opět vrátí do určené učebny na své místo na další test podle časového rozpisu.
 

Mgr. Jaroslav Šafránek,

ředitel školy Zpět

Gymnázium Ostrov