Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Přijímací zkoušky – informace k vyhodnocení a výsledkům

Zákonní zástupci uchazečů se mohou seznámit s podklady k rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v pátek 10. 5., v pondělí 13. 5 a v úterý 14. 5. v sekretariátu školy.

Součástí spisu v té době není seznam ani žádná jiná informace o přijetí či nepřijetí. K nahlédnutí budou opravené a vyhodnocené záznamové archy.

Konkrétní termín a čas si prosím telefonicky nebo elektronicky domluvte se sekretářkou školy.

Dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků v DiPSy a na vývěsní tabuli na pavilonu A gymnázia.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v písemné formě se nevyhotovuje a nezasílá.
Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel školy.


Zpět

Gymnázium Ostrov