Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Ekologický seminář ve Weidenbergu 9.-13.3.2009

Foto

A už jsme opět doma s novými zážitky, zkušenostmi a znalostmi. Jako vždy nám pobyt ve Weidenbergu obohatil a zpříjemnil školní rok. Tentokrát jsme absolvovali seminář na téma "Politika EU a její stanoviska k otázkám životního prostředí, zejména k obnovitelným zrdrojům energie". Stejné téma v lednu absolvovali s doprovodem profesorky Osičkové studenti ze sexty a septimy. Ti to ovšem měli lehčí, protože my, studenti tercie - kvinty se učíme německy přeci jen o něco kratší dobu a o politice toho také příliš nevíme. A cože jsme tedy dělali a jak to hodnotíme?

 

Pondělí 9.3.

Příjezd přímo na oběd, odpoledne prokousávání se složitými texty a seznamování se s pojmy Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU a následná prezentace nově nabytých informací.

 

pozitiva: dobré jídlo, dobrý kolektiv českých studentů, odvoz kufrů z nádraží

negativa: složitá komunikace s Němci a věkový rozdíl, 1. výstup dlouhých schodů 

 

Úterý 10.3.

Dopoledne práce s mapou EU, opakování zeměpisných znalostí (ty trochu vrzaly), příprava simulační hry: Předložení směrnic Evropskou komisí o užívání obnovitelných zdrojích energie Evropskému parlamentu a Radě EU, lobisté ze stran Euro energy a Green Europe. Odpoledne schvalování tohoto zákona.

 

Co bylo smyslem dnešního dne a proč nás učitelé nechali 2 hodiny topit se v němčině bez jejich pomoci? -> Smyslem byla komunikace mezi Čechy a Němci a zároveň seznámení se s infrastrukturou a funkcí EU. A ty dvě hodiny, co nás nechali o samotě byl asi jen špatný vtip. Možná chtěli, abychom se chvíli postarali sami o sebe bez jejich pomoci.

 

Středa 11.3.

Dopoledne tzv. "Sprachanimation", Němci se učí představit se v češtině a správně česky vyslovovat a Češi se přitom náramně baví. Konečně Němci vidí, že to nemáme jednoduché. Následuje prezentace výsledků předchozího dne v podobě televizní show, kdy zástupci každé země a každé frakce sdělí své stanovisko k navrženým směrnicím. Odpoledne - návštěva větrného parku a prohlídka jedné z elektráren, včetně výkladu o jejím fungování atd. Večer prohlídka města s průvodcem a návštěva jedné z podzemních chodeb ve Weidenbergu.

 

Jak bych shrnul(a) seminář a co bych na něm změnila? -> verze A) Přednášky byly někdy moc dlouhé, a kdybych jim rozuměla, asi by mě bavily víc. Kvůli náročnosti bylo pro mě těžké se na ně soustředit. Jinak se mi to líbilo a byla sranda. -> verze B) Seminář byl velice zajímavý a byl velmi dobře organizovaný. Nebyla tam ani jedna nezajímavá chvíle a systém přestávek byl dokonalý. Oba dva pánové (vedoucí simulační hry) působili velice sympaticky.

 

Čtvrtek 12.3.

Celodenní výlet do Norimberka: dopoledne exkurze do elektrárny vyrábějící elektřinu ze zemního plynu a páry, včetně oběda v místní jídelně, odpoledne anketa mezi lidmi ve městě,  v níž jsme se ptali místního obyvatelstva na jejich postoje k ekologii a šetření energie. Večer kuželky, fotbálek a poker.

 

Co si vybavím, když se řekně Norimberk? ->

* kostel sv. Lorence (místo setkání) - St.Lorenzkirche (Treffpunkt)

* hrad

* déšť

* obchody

* McDonald

* helmy v elektrárně

* Německé národní muzeum (Germanisches Nationalmuseum)

* Němci nerozumící česky

 

Pátek 13.3.

Brzké vstávání, pavouk v Klářině kosmetické taštičce a jeho likvidace, poslední snídaně a dlouhá cesta vlakem domů, kam se nám vlastně nikomu nechce...

 

Z deníčků studentů sestavila Veronika Lanová

 

PS: Pedagogický doprovod prof. Veronika Lanová a prof. Petr Fiala děkují studentům za vzorné chování, dobrou reprezentaci školy a spoustu společných zážitků. Těšíme se, že se zase jednou na podobné akci společně sejdeme...Zpět

Gymnázium Ostrov