Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Souhrnný přehled úspěchů našich studentů v soutěžích ve školním roce 2008-09

Foto

Na prahu nového školního roku Vám s radostí předkládáme úplný přehled všech úspěchů našich studentů ve vědomostních i sportovních soutěžích a olympiádách ve školním roce 2008-2009. Úspěšných studentům gratulujeme a děkujeme za svědomitý přístup !

Děkujeme i všem vyučujícím, kteří studenty na soutěže výborně připravovali.

Věříme, že i letošní školní rok bude takto úspěšný. Prvního významného úspěchu dosáhla letos na poli literárním Zdenka Pšeničková, o níž píšeme v předchozí novince.

 

soutěže v humanitních oborech :

 
Jan Železný (4.A)
 • Výrazný literární i politologický talent s mnoha významnými oceněními
 • zvítězil ve 2. ročníku studentské části prestižní ceny Josefa Škvoreckého, udělované Společností Josefa Škvoreckého v kategorii próza. Jeho krátká psychologická povídka s názvem Saigon 1969 zasazená do prostředí vietnamské války se setkala s velmi pozitivním ohlasem ze strany kritiky a autorovi byla nabídnuta literární spolupráce.
 • 3. místo v hodnocení literárních prací soutěže Žijeme na jedné Zemi – Všeobecná deklarace lidských práv: nejvýznamnější dokument dvacátého století. Soutěž organizuje Ústav pro informace ve vzdělávání.
 • 2. místo v celostátní soutěži SOČ, v nímž se opět zabývá tématem vietnamské války. Výsledkem se kvalifikoval do širší nominace na celosvětovou soutěž do San Jose v Kalifornii v USA.
 
Nguyen Thuy Linh (V4.A)
 • 1. místo v okrese, 2. místo v kraji a 11. místo v celostátním kole dějepisné olympiády
 • 2. místo v okrese a 4. místo v kraji v olympiádě z ČJ
 
Jan Přáda (V8.A)
 • 1. místo v okresním kole a 4. místo v kraji v olympiádě z ČJ
 
Čeněk Maléř (V4.A)
Anna Matuštíková (V4.A)
 • vítězství v krajské soutěži dvojic O pohár královské mincovny v Jáchymově
Petra Jílková (V6.A)
Vít Hynek (V6.A)
 • 2. místo v krajské soutěži dvojic O pohár královské mincovny v Jáchymově
 
Jan Hynek (V8.A)
Jan Adamovič (V8.A)
Jan Železný (4.A)
 • celostátní soutěž družstev gymnázií, 12. místo z 63, nejlepší v Karlovarském kraji
                                                                      
Vlasta Ströherová (V2.A)
 • Vítězství v okresním kole olympiády z NJ (soutěž okresem končí)
 •  
      Dominika Dvořáková (V2.A)
 • 2. místo v okresním kole olympiády z NJ (soutěž okresem končí)
 •  

přírodovědné soutěže : 

 
Jan Hynek (V8.A) :
 • Úspěšný řešitel celostátního kola chemické olympiádyo jediné místo mu uniklo v rozstřelu celosvětové kolo
 • 2. místo v krajiúčast v celostátním kole fyzikální olympiády
 • 1. místo v okrese a 3. místo v kraji v zeměpisné olympiádě
 
Tomáš Martinek (V7.A)
 • 1. místo v kraji a účast v celostátním kole ve wordproccesingu (IVT)
 • 1. místo v krajském kole chemické olympiády
 
Matěj Lébl (V5.B)
 • 2. místo v celostátní matematické korespondenční soutěži BROKS
 
Jan Martinek (V7.A)
 • Vítěz kraje a 10. místo v celostátním kole biologické olympiády 
 •  
Lukáš Vrzal (4.A)
 • 2. místo v kraji a účast v celostátním kole chemické olympiády
 
Eva Pincová (V2.A)
 • 1. místo v okrese a 2. místo v kraji v biologické olympiádě
 
Pavel Hozák (V7.A)
 • 2. místo v kraji v chemické olympiádě
 • 3. místo v kraji a účast na celostátním kole wordproccesingu
 
Jana Slavíková (V1.A)
 • 1. místo v okrese, 1. místo v kraji a 10. místo v celostátním kole v zeměpisné olympiádě
 
Čeněk Maléř (V4.A)
 • 1. místo v okrese, 2. místo v kraji v zeměpisné olympiádě
 • účast v celostátním finále soutěže Eurorebus
 
Jakub Douda (V4.B)
 • Vítěz okresního kola a 4. místo v kraji matematické olympiády
 
Adam Přáda (V3.B)
 • Vítěz okresního kola matematické olympiády
 
Natálie Jírovská (V1.A)
 • Vítězka okresního kola matematické olympiády
 
      Petra Jílková (V6.A)
 • 2. místo v okresním a 5. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
 
Čeněk Maléř (V4.A)
 • 2. místo v okrese fyzikální olympiády
 
     Soňa Ondrušová (V3.B)
 • 2. místo v okrese fyzikální olympiády
 
Petra Dlouhá (V3.A)
Jakub Kvapil (V5.B) 
Hana Rychlá (2.A)
 • vítězství družstva v krajské Ekologické soutěži
 
 1.       Jan Ptáček (V2.A)
 2.       Pavel Raus (V2.A) 
 3.       Ladislav Martínek (V2.A)
 • vítězství v okresní soutěži družstev Archimediáda (fyzika)
 
 
 

další soutěže :

 
Videopohlednice z mého města5. místo v celostátní soutěži angličtinářů
(žáci V4.A pod vedením prof. Jiřího Fressera)
 
Čtenářská soutěž městské knihovny Ostrov1. místo třídy V1.A
 
Pražský studentský summit (dříve Model OSN)týmová celostátní akce, úspěšná delegace
(studenti VG po vedením prof. Ivana Machka)
 
 
 

sportovní soutěže :

 
Dlouhodobá sportovní soutěž středních škol :

Dívky

 • celkově 3. místo z 15 škol
Hoši
 • celkově 4. místo ze 17 škol
Další soutěže :
Dívky
 • 1. místo v krajském kole Poháru rozhlasu v atletice, 6.místo v republikovém kole
 • 1. místo krajském i okresním kole soutěže ve šplhu
 • 2. místo v ostrovském kole ve volejbalu
Hoši
 • 2. místo v ostrovském kole ve volejbalu
 


Zpět

Gymnázium Ostrov