Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Na návštěvě ve Schwarzenbergu - rozjíždí se nový projekt

Foto

 

Dne 11.12 jsme se zúčastnili návštěvy partnerského gymnázia ve Schwarzenbergu.Vybraní studenti využili možnosti nahlédnout do výuky této školy, projít si vánoční trhy a poslechnout si pěvecký sbor německých i českých studentů. Celá akce proběhla v rámci projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3.
   Po příjezdu byla česká výprava seznámena se svými německými a s partnery programem. Česká skupina se rozdělila na dvě části, které měly přednášku o místních vánočních zvycích, tradicích a o průběhu Štědrého dne. Následoval chutný oběd ve školní kantýně, což byl jeden z devíti typických svátečních chodů – kachna s knedlíkem.
Poté byli žáci Gymnázia Ostrov provedeni po celé škole a měli možnost shlédnout celé město ze školní vyhlídkové věže, kam nás doprovázel pan ředitel Dr. Löser. Všichni si posléze zahráli různé hry a společnými silami vyráběli dřevěné pyramidy a miniaturní oblouky se svíčkami, které si lidé v Krušnohoří staví do oken.Ve skupinkách se žáci vydali na vánoční trhy, kde našli spoustu zajímavých stánků s dřevěnými ozdobami, vonnými frantíky a svařeným vínem. Samozřejmě, že jsme ochutnali i tradiční německé Bratwursty. Ke konci dne se pořádal koncert sborů z obou gymnázií.
   Zúčastnění si odnesli mnoho zkušeností a zážitků. Poděkování patří panu profesorovi Petru Fialovi, paní profesorce Jaroslavě Strachoňové i paní profesorce Daně Osičkové, kteří zajistili uskutečnění celé akce. Děkujeme!
                                  
 Za českou výpravu Šárka Holubová
                                                           Veronika Hamatová
                                                           Petra Kurucová


Zpět

Gymnázium Ostrov