Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Naši studenti dovedou pomáhat druhým

Foto

 

Zúčastňují se pravidelně „Srdíčkových dnů“ (letos V5.B), které pomáhají dětským oddělením nemocnic. Sbírky „Světluška“(V5.A) a „Bílá pastelka“ (2.A) podporují děti i dospělé se zrakovým postižením. „Pomerančový den“ zase pomáhá spoluobčanům dříve narozeným.
Další aktivity pak navazují na návštěvy Krajského dětského domova pro děti do 3 let v rámci výuky společenských věd. Před 7 lety tím začala dlouhodobá spolupráce, která trvá dodnes. Studenti kreativně zorganizovali celou řadu akcí, jejichž výtěžek pomohl nejmenším dětem. Byly to rockové koncerty, módní přehlídky či organizace Gymnaziáles. Nejsilnějším zážitkem však bylo vždy osobní setkání s malými obyvateli dětského domova. Nově zapojené studentky (Markéta Aranyossyová, Kačka Starková, Anička Zekuciová, Eva Pincová, Klára Jírovská, Kačka Krucká, Alena Formáčková, Petra Lupoměská a Veronika Benešová) pokračují v aktivitách svých předchůdců pod vedením Mgr. Evy Zekuciové i v tomto školním roce. V listopadu uspořádali během třídních schůzek prodej uměleckých předmětů (mj. i z dílny školního keramického kroužku). V prosinci, tedy v čase adventním, nabízejí tzv. přáníčková lízátka. Veškerý výtěžek náleží dětem z dětského domova v Karlových Varech. Jsme rádi, že snaha našich studentů má náležitou odezvu, kterou potvrzují i děkovné dopisy pracovníků dětského domova.
V rámci výuky společensko vědních předmětů navštěvují ostrovští gymnazisté se svým vyučujícím Mgr. Ivanem Váňou Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské. 8. prosince také shlédli v ostrovském domu kultury jejich vánoční akademii. Víme, že taková setkání mají velký význam, který zřetelně přesahuje běžné cíle školní výuky.
Je totiž naprosto zřejmé, že si studenti uvědomují skutečnost, že žijí ve světě, v němž nemají všichni rovné šance. A především, že dovedou pro ty méně šťastné také něco udělat.
Velmi si této skutečnosti vážíme a studentům touto cestou děkujeme.
 
za pedagogický sbor Gymnázia Ostrov
Libor Velička
 


Zpět

Gymnázium Ostrov