Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Přehled nejvýznamnějších úspěchů našich studentů ve školním roce 2009/2010

Foto

 

Vážení kolegové, milí studenti, vážení čtenáři našich webových stránek.
Předkládáme Vám přehled úspěchů ve vědomostních a sportovních soutěžích našich studentů za letošní školní rok (2009/2010). Z předloženého výčtu je patrné, že naše škola i v tomto roce prokázala, že má řadu talentovaných, pilných a pracovitých studentů.
 
Do celostátních kol se probojovalo změřit své síly a tím i zviditelnit naši školu i město Ostrov v rámci celé České republiky hned osm studentů.
V krajských kolech soutěží uspělo celkem 24 studentů a pět družstev.
Naše škola patřila také mezi pořadatele soutěží. Naši vyučující připravovali okresní i krajská kola olympiád v biologii, chemii, matematice i ve sportovních kláních.
Proběhla celá řada akcí, které byly zaměřeny na jazykové vzdělávání.
Proběhla řada zahraničních výjezdů, exkurzí, besed.
Podrobnější přehled o všech aktivitách můžete nalézt po rozkliknutí záložky Předmětové komise.
 
Nyní se ale pojďte podívat na přehled všech významných úspěchů za minulý rok.
Ředitel školy Mgr. Milan Martinek všem úspěšným reprezentantům blahopřeje a děkuje za to, že svými výsledky dělají dobré jméno škole. A současně také děkuje všem obětavým vyučujícím, kteří se o rozvoj našich talentovaných žáků zapříčinili svojí prací.
 
Přírodovědné předměty:
 
Jan Martinek (oktáva A) se zúčastnil po vítězství v krajském kole celostátní biologické olympiády. Dostal se dokonce do „rozstřelu“ na kolo mezinárodní.
Pavel Hozák (oktáva) byl úspěšný hlavně v chemické olympiádě: byl 2. v krajském kole a byl úspěšným řešitelem v celostátním kole. Dále postoupil z krajského kola v soutěži v grafických disciplinách v kategorii Wordprocessing do kola celostátního, ale z časových důvodů se jej nemohl zúčastnit.
Tomáš Martinek (oktáva A) se zúčastnil po vítězství v krajském kole celostátní fyzikální olympiády. V chemické olympiádě byl Tomáš 4. v krajském kole a zúčastnil se i celostátního kola. Kromě toho byl úspěšný na krajské úrovni také ve soutěži v grafických disciplinách v kategorii Wordprocessing.
Adam Přáda (kvarta B) se o první místo v matematické olympiádě dělí se studentkou chebského gymnázia - oba shodně získali 24  bodů, což je maximální počet. Adam získal také 2. místo v kraji v chemické olympiádě a 2. místo v okrese ve fyzikální olympiádě.
Matěj Lébl (sexta A) obsadil 12 místo (ze 130 účastníků) v celostátní matematické korespondenční soutěží BRKOS. Získal tím účast na soustředění matematických talentů ČR. Získal také 2. místo krajského kola fyzikální olympiády v kategorii C
Adam Pěnkava(oktáva A), se také zúčastnil celostátního kola chemické olympiády, v kraji byl na 3. místě.
Další úspěšnou řešitelkou krajského kola matematické olympiády je Soňa Ondrušová (také z kvarty B).
Ondřej Musil (V5.B) získal 3. místo v krajském kole. Fyzikální olympiády kategorie D.
Ladislav Martínek (V3.A) zvítězil v okresním kole fyzikální olympiády.
Jan Kůs (oktáva A) zvítězil v krajském kole matematické olympiády v oboru programování (blíže to tedy má k IVT). Do celostátního kola se nedostal.
Petra Jílková (septima A) – 3. místo v krajském kole zeměpisné olympiády,
Lukáš Tamchyna z primy A po postupu z okresního kola zeměpisné olympiády skončil na 6. místě krajském kole.
Jan Vintr (prima B) obsadil 3. místo v krajském kole biologické olympiády.
 
Další úspěšní v chemické olympiádě:                                                                         
 Lucie Madajová (2.A) – 6. místo a 7. místo v kraji (soutěžila ve dvou kategoriích),
Martin Filipec (oktáva A) – 5. místo v kraji a Václav Radoň (oktáva A) –         6. místo v kraji.                                                                                   Jakub Kvapil (V6.B) byl v kraji na 9. místě a  Veronika Babiuková (2.A) na 15. místě.                                                                                                            Tříčlenné družstvo, které zvítězilo v Kadani v soutěži s ekologickou tématikou pro studenty středních škol tvořily:                                                                                                                Michaela Polanská, Hana Pincová (obě z 1. A).Petra Dlouhá z V4.A.
 
V okresním kole matematické olympiády uspěli:                                                                   
vkategorii Z 6 zvítězil Jan Ondruš z V1.B , v kategorii Z7 zvítězila Natálie Jírovská z V2.A, v kategori Z8 se může pochlubit Eva Pincová  (V3.A) 3.místem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Čeněk Maléř (V5.A)byl na 3. místě v okrese v zeměpisné olympiádě.
 
Humanitní předměty:
 
Boris Moskovič (4.A) vyhrál krajské kolo SOČ s postupem do celostátního kola s prací KRIZE A ROZPAD TITOVY JUGOSLÁVIE. V celostátním kole se umístil ve velké konkurenci na výborném 4. místě.
 
Filip Harzer (4.B)získal v SOČ výborné druhé místo za práci TURECKÁ OKUPACE KYPRU.
 
Zdenka Pšeničková (sexta A) se dostala mezi finalisty literární soutěže o Cenu Waltera Sernera. Uspěla mezi 300 účastníky z celé České republiky a dostala se do výběru nejlepších 20. Slavnostní vyhlášení vítězů bylo 9. června na Nové scéně Národního divadla v Praze. V tomto školním roce získala také čestné uznání v celostátní soutěži prózy Hlavnice A. C. Nora 2009 za svou povídku LARGO. Tato povídka byla otištěna v knize "Vítej zpátky", kterou tvoří výběr nejlepších próz soutěže.
 
Tereza Kvapilová (oktáva A) byla na 4. místě v kraji v olympiádě v ČJ.
 
Tomáš Dáňa a Tomáš Kothera (kvarta B) a Anička Matuštíková s Čeňkem Maléřem  (kvinta A) zvítězili v obou vypsaných kategoriích v dějepisné soutěži „O pohár královské mincovny“.
 
Tran Quang Khoi (septima A) získal 3. místo v kraji v olympiádě v NJ. V téže soutěži byla Kateřina Schroeterová (sexta B) na 4. místě v kraji.
 
Jáchym Sapoušek (V4.A) se stal vítězem okresního kola dějepisné olympiády.
 
Eva Pincová (V3.A)se umístila na 2. místě olympiády v AJ a hned za ní velice těsně  na 3. místě  Lucie Nedvědová(V4.B).   2. místo olympiády v AJ ve své kategorii obsadil Filip Jirouš (V7.A).
 
celostátní dějepisné soutěži družstev gymnázií nás chvályhodně zastupovali: Kateřina Dlouhá (V6.A), Veronika Babiuková (2.A) a Vojtěch Oliverius (3.A)
 
Pod záštitou předsedy vlády České republiky Jana Fischera se konal v břerznu tohoto roku Pražský studentský summit. Naši studenti se jeho časti "Pražského modelu OSN" zúčastnili již po čtrnácté. V letošním roce se představili v roli velmi úspěšných diplomatů: Vojtěch Šána (V7.A), Dominika Holečková (3.A), Dita Siřínková (V5.A), Eva Pavelková (V8.A), Filip Jirouš (V7.A) a Matěj Dražil (2.A)
 
 
Všem přeji hezké a slunečné prázdniny a vydatný odpočinek.
Na setkání v novém školním roce se těší Mgr. Milan Martinek, ředitel školy.
 

 Zpět

Gymnázium Ostrov