Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Simulace zasedání vlády ČR pro studenty středních škol

Foto

V pátek 17. prosince 2010 začal projekt, který připravilo Informační centrum vlády ČR (ICV). Cílem projektu je přiblížit a objasnit studentům středních škol a gymnázií proces přípravy legislativních materiálů ve vládě, včetně jejich projednání a obhájení při zasedání vlády ve Strakově akademii.

Projektu se zúčastní celkem 14 škol z celé České republiky, kdy každou ze škol bude v rámci projektu zastupovat jeden tým. Jednotlivé týmy budou při legislativním procesu vystupovat za konkrétní ministerstva. Jednotlivá „ministerstva“ budou týmům přiřazena losováním.

Úkolem týmů je připravit legislativní materiál na simulované zasedání vlády, včetně všech formálních náležitostí (tj. obálka, průvodní dopis, předkládací zpráva, materiál, vypořádání připomínek, tisková zpráva) a na zasedání vlády tento materiál před ostatními „ministerstvy“ obhájit.

Tým bude na zasedání vlády reprezentovat vždy jeden zástupce („ministr“) spolu se dvěma poradci. Zasedání vlády bude vyvrcholením půlroční přípravy legislativního materiálu a proběhne v zasedací místnosti vlády ve Strakově akademii.

Program simulovaného zasedání vlády bude mít 14 bodů, tzn. 14 legislativních materiálů z jednotlivých škol („ministerstev“).

Téma, jehož legislativní řešení budou studenti připravovat, bude ponecháno na jejich invenci; v případě potřeby je možné poskytnout podporu ze strany ICV.

Je vytvořen sdílený komunikační prostor, v němž bude probíhat připomínkové řízení, studentským týmům bude poskytnuta odborná podpora ze strany zaměstnanců ICV, odboru vládní legislativy a odboru vládní agendy.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti 3. ročníků středních škol a gymnázií, především tříd nebo výběrových seminářů s humanitním zaměřením.

Studenti v praxi absolvují celý proces přípravy vládního materiálu v přiměřeně zjednodušené podobě. Touto projektovou výukou získají novou znalost legislativního procesu v rámci činnosti vlády ČR a hlouběji porozumí složitosti přípravy legislativních dokumentů.

Gymnázium Ostrov budou reprezentovat studenti Dalibor Zapletal, Ondřej Halda a Karel Štorkán. Ministesterstvo, které si vylosovali :O) "Ministerstvo školství"

Více na : icv.vlada.cz/cz/pro-skoly/simulace-zasedani-vlady-pro-studenty-strednich-skol-79166/tmplid-560/

Harmonogram

17. 12. 2010 Úřad vlády ČR. Úvodní setkání se studenty. Představení projektu, způsob práce, kontakty, losování ministerstev, komunikace.

Exkurze do Kramářovy vily (viz fotografie).

Do 15. 1. 2011 Výběr témat studentskými týmy ke zpracování.

Do 15. 3. 2011 Vytvoření věcného návrhu zákona.

Do 30. 4. 2011 Připomínkové řízení.

v průběhu 5/2011 Setkání k vypořádání připomínek.

Do 31. 5. 2011 Vypořádání připomínek.

6/2011 Zasedání vlády ve Strakové akademii

I. MachekZpět

Gymnázium Ostrov