Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Exkurze do Mödlareuthu (Malý Berlín)

Foto

Ve středu 15. května 2013 naši studenti navštívili německou vesnici Mödlareuth ležící částečně v Bavorsku a částečně v Durynsku.

Mödlareuth byl po 2. sv. válce Američany nazýván Little Berlin (Malý Berlín), neboť ho rozdělovala zeď, podobně jako Berlín rozdělovala Berlínská zeď.

Rozdělení vesnice vzniklo za Napoleonských válek v roce 1810, kdy se potok Tannbach protékající vsí stal hranicí mezi Bavorským královstvím a Knížectvím Reuss. Po skončení 1. sv. války se pak dvě části vsi staly součástmi německých zemí Bavorska a Durynska. 

Skutečné rozdělení vesnice nastalo po 2. sv. válce, kdy se severní část vsi ocitla v sovětské okupační zóně  a jižní v americké. V roce 1949 se pak obě části ocitly ve dvou nově vzniklých státech - bavorská část připadla SRN a durynská NDR. Zatímco východoněmecká část vesnice byla hlídána, západoněmecká se stala jakýmsi druhem turistické atrakce :o)

Po pádu Berlínské zdi  byl ve vesnici zřízen pěší hraniční přechod, obyvatelé obou částí se tak opět mohli setkat. 17.6.1990 byla zeď stržena. Malá část pak byla ponechána jako památník.

Na závěr naší exkurze jsme navštívili skalní labyrint nedaleko města Wunsiedel.

(viz fotografie)

I.Machek a J. HechtZpět

Gymnázium Ostrov