Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání k přijímacím zkouškám
Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2   Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: - negativní test a - žádné příznaky onemocnění COVID-19.   Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijíma... více >

Úprava termínů konání jednotné přijímací zkoušky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že, termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:   Čtyřletý obor: 1. termín - pondělí 3. května 2021 2. termín - úterý 4. května 2021   Osmiletý obor: 1. termín - středa 5. května 2021 2. termín ... více >

Organizace přípravných kurzů k přijímacím zkouškám
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro přihlášené žáky základních škol se uskuteční v sobotu 13. 3. 2020 od 9.00 - do 12.00 online prostřednictvím MS Teams. Každý uchazeč obdrží předem e-mailem odkaz na svoji skupinu v MS Teams a záznamový arch na test, který si předem vytiskne. Organizační schéma... více >

 Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímáme uchazeče do čtyřletého oboru (jedna třída - 30 žáků)  a osmiletého oboru (dvě třídy - 60 žáků) . 

  

Organizace přijímacího řízení

Uchazeči do osmiletého i čtyřletého oboru absolvují v prvním kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku ve formě písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Úprava termínů konání jednotné přijímací zkoušky:

 

Čtyřletý obor:

1. termín - pondělí 3. května 2021

2. termín - úterý 4. května 2021

 

 

Osmiletý obor:

1. termín - středa 5. května 2021

2. termín -  čtvrtek 6. května 2021

 

 

 

Náhradní termín pro všechny obory:

1. termín -  středa 2. června 2021

2. termín - čtvrtek 3. června 2021

 

Časový rozvrh (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky

JPZ_posunute_zkusebni_schema_2021.pdf

Rozhodnutím MŠMT došlo k navýšení časového limitu u jednotných testů.

Test z matematiky bude trvat 85 minut, test z českého jazyka a literatury 70 minut.

Specifikace požadavků pro jednotnou zkoušku

Specifikace pozadavku_CJL.pdf

Specifikace pozadavku_MA.pdf

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

Vzhledem k epidemiologické situaci budou letošní ilustrační testy zpřístupněny veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria čtyřleté - ofic_(2).pdf

Kriteria osmileté -ofic_(2).pdf

 

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole

 

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole je nutné doručit osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do sekretariátu školy do 1. března 2021.

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí.

(V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.)

Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.

 - Oficiální název školy - Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace.

 - Studijní obory - osmileté gymnázium -79-41-K/81

                          - čtyřleté gymnázium - 79-41-K/41

Upozornění!

Na přihlášce je nutno uvést také datum narození zákonného zástupce uchazeče.(viz aktuální formulář přihlášky)

 

K přihlášce přiložte kopie diplomů s umístěním na 1. - 3. místě v individuálních naukových soutěžích pořádaných MŠMT.

Gymnázium Ostrov potvrzení od lékaře nevyžaduje.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží rovněž příslušný posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude upřesněno navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacích zkoušek.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci základní školy obdrží příslušný tiskopis na požádání od výchovného poradce příslušné základní školy.

Přihlášky najdete na 

prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-

 

Legislativa k přijímacímu řízení.

Vybraná ustanovení novely školského zákona k přijímacímu řízení na střední školy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude uvedeno procentuální navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacíéch zkoušek, popř. další podpůrná opatření.

Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se SVP

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

PŘÍPRAVNÝ KURZ - soubory z matematiky - zde

Soubory jsou zaheslované, heslo jste obdrželi od školitele kurzu. Soubory budou dostupné do 24.3.2021.

 

 

Uchazečům, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obsahem kurzu bude řešení modifikovaných testů společnosti CERMAT  a jejich následný rozbor pod vedením pedagogů gymnázia.

Kurz proběhne v termínech:

matematika pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota 13. 3. 2021, od 9.00 do 12.00,

český jazyk a literatura pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota

20. 3. 2021, od 9.00 do 12.00.

Kurz bude probíhat podle aktuální epidemické situace buď prezenčně v budově gymnázia nebo distančně v programu MS Teams a je bezplatný. Lze se přihlašovat na jednu či obě části. Přihlášení účastníci obdrží podrobné informace e-mailem.

Přihlášky na přípravný kurz je nutné zaslat do 1. 3. 2021 na přiloženém formuláři elektronicky na adresu jirifresser@gymostrov.eu 

 

Formulář přihlášky k přípravnému kurzu

Přihláška na přípravný kurz pro přijímací zkoušky.doc

 

Prezentace ze dne otevřených dveří 16. ledna 2021

Přijímací řízení 2021 - prezentace.ppt
Gymnázium Ostrov