Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

 Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímáme uchazeče do čtyřletého oboru (1 třída - 30 žáků)  a osmiletého oboru (2 třídy - 60 žáků).

  

Organizace přijímacího řízení

Uchazeči do osmiletého i čtyřletého oboru absolvují v prvním kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku ve formě písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

prijimacky.cermat.cz/

procvicprijimacky.cermat.cz/

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

 

Čtyřletý obor:

1. termín - čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín - pátek 14. dubna 2023

 

 

Osmiletý obor:

1. termín - pondělí 17. dubna 2023

2. termín - úterý 18. dubna 2023

 

 

 

Náhradní termín pro všechny obory:

1. termín - středa 10. května 2023

2. termín - čtvrtek 11. května 2023

 

Časový rozvrh (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky

JPZ_schema_2023.pdf

Specifikace požadavků pro jednotnou zkoušku

Specifikace požadavků k jpz

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria 4leté - pdf

Kritéria 8leté - pdf

Přihláška ke vzdělávání na střední škole

 

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole je nutné doručit osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do sekretariátu školy do 1. března 2023.

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí.

(V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.)

Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.

 - Oficiální název školy - Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace.

 - Studijní obory - osmileté gymnázium -79-41-K/81

                          - čtyřleté gymnázium - 79-41-K/41

Upozornění!

Na přihlášce je nutno uvést také datum narození zákonného zástupce uchazeče.(viz aktuální formulář přihlášky)

 

K přihlášce přiložte kopie diplomů s umístěním na 1. - 3. místě v individuálních naukových soutěžích pořádaných MŠMT.

Gymnázium Ostrov potvrzení od lékaře nevyžaduje.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží rovněž příslušný posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude upřesněno navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacích zkoušek.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci základní školy obdrží příslušný tiskopis na požádání od výchovného poradce příslušné základní školy.

Přihlášky najdete na 

sdv.msmt.cz/file/58340/

sdv.msmt.cz/file/58251/

 

Vysvětlivky k přihláškám

www.msmt.cz/file/56332/

 

Legislativa k přijímacímu řízení.

prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude uvedeno procentuální navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacíéch zkoušek, popř. další podpůrná opatření.

 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Uchazečům, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obsahem kurzu bude řešení modifikovaných testů společnosti CERMAT  a jejich následný rozbor pod vedením pedagogů gymnázia. Na kurz je nutné se přihlásit prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Kurz proběhne v termínech:

matematika pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota 18. 3. 2023, od 9.00 do 12.00,

český jazyk a literatura pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota

25. 3. 2023, od 9.00 do 12.00.

 

Kurz bude probíhat  prezenčně v budově gymnázia a je bezplatný. Lze se přihlašovat na jednu či obě části. Podrobné informace o kurzech budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Přihlášky na přípravný kurz je nutné zaslat do 1. 3. 2023 na přiloženém formuláři elektronicky na adresuu jirifresser@gymostrov.eu 

 

Formulář přihlášky k přípravnému kurzu

Přihláška na přípravný kurz pro přijímací zkoušky.doc

 

Prezentace ze dne otevřených dveří 

Přijímací řízení 2023 - prezentace.ppt
Gymnázium Ostrov