Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

 Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímáme uchazeče do čtyřletého oboru (1 třída)  a osmiletého oboru (2 třídy).

  

Organizace přijímacího řízení

Uchazeči do osmiletého i čtyřletého oboru absolvují v prvním kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku ve formě písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Informační web MŠMT

Leták_BROŽURA.pdf

https://www.prihlaskynastredni.cz/

prijimacky.cermat.cz/

procvicprijimacky.cermat.cz/

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

 

Čtyřletý obor:

1. termín - pátek 12. dubna 2024

2. termín - pondělí 15. dubna 2024

 

 

Osmiletý obor:

1. termín - úterý 16. dubna 2024

2. termín - středa 17. dubna 2024

 

 

 

Náhradní termín pro všechny obory:

1. termín - pondělí 29. dubna 2024

2. termín - úterý 30. dubna 2024

 

Časový rozvrh (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky

Bude umístěn zde po zveřejnění Cermatem

Specifikace požadavků pro jednotnou zkoušku

Specifikace požadavků k jpz

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého gymnázia

GO - kritéria 4leté.pdf

GO - kritéria 8leté.pdf

Aktuální informace o změnách v přijímacím řízení

Změny pro přijímací zkoušky 2023/2024: 
 
Z médií se dozvídáme mnoho informací o tom, jaké změny pro přijímací zkoušky 2023/2024 se chystají. Pro nejaktuálnější informace a novinky pro přijímací zkoušky na SŠ sledujte stránku Aktuálně: Přijímací zkoušky – změny 2023/24, kde jsou shromažďovány nejčerstvější informace o přijímacích zkouškách na SŠ 2023/24 a jsou hlavně průběžně aktualizovány. Datum aktualizace je vždy uvedeno.
AKTUÁLNÍ INFO O ZMĚNÁCH V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2023/24
Digitalizace přijímacího řízení: měla by zajistit, že nedojde k tomu, že bude žák přijatý na více škol najednou a mnoho uchazečů své místo na SŠ mít nebude. Všichni deváťáci by se měli výsledky dozvědět ze systému najednou a většina jich bude v tu chvíli přijata, čímž odpadne složitá pozkoušková administrativa (zápisové lístky a odvolání).
Až 3 přihlášky na SŠ elektronicky do systému + prioritizace: deváťáci budou podávat přihlášky na 3 střední školy a školy do přihlášky se budou muset nově uvádět podle priority, tedy na první místo tu, kam se chce uchazeč dostat nejvíce. Zároveň by mělo zůstat možné podat přihlášku papírově. Střední škola ji poté zadá do systému sama.
Prospěch z 8. a poloviny 9. třídy ZŠ:  již nebude povinným kritériem pro přijetí. Školy si budou samy volit, do jaké míry známky v přijímacím řízení zohlední.
Druhé kolo přijímacího řízení: mělo by mít podobná pravidla jako kolo první, tedy: podávání 3 přihlášek elektronicky a školy by měly přihlížet v výsledkům Cermat testů. Další kola, tedy od třetího dále, by byly jako doposud v gesci ředitelů SŠ.
Přijímací zkoušky 2024 – termíny
podání přihlášek na SŠ do prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky: od 1. do 20. února 2024
výsledky přijímacích zkoušek 2023/24: do poloviny května 2024
2. kolo přijímacího řízení 2023/24: po zveřejnění výsledků 1. kola
Zdroje informací:
§ Rozhovor s ředitelem CERMATu Miroslavem Krejčím (Lidovky.cz 27. 8. 2023)
§ Infoservis Ministerstva školství (28. 8. 2023)
§ Článek a reportáž ČT (30. 8. 2023)
 
 

Legislativa k přijímacímu řízení.

prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude uvedeno procentuální navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacíéch zkoušek, popř. další podpůrná opatření.

 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Uchazečům, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obsahem kurzu bude řešení modifikovaných testů společnosti CERMAT  a jejich následný rozbor pod vedením pedagogů gymnázia. Na kurz je nutné se přihlásit prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Kurz proběhne v termínech:

matematika pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota 16. 3. 2024, od 9.00 do 12.00,

český jazyk a literatura pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota

23. 3. 2024, od 9.00 do 12.00.

 

Kurz bude probíhat  prezenčně v budově gymnázia a je bezplatný. Lze se přihlašovat na jednu či obě části. Podrobné informace o kurzech budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Přihlášky na přípravný kurz je nutné zaslat do 1. 3. 2023 na přiloženém formuláři elektronicky na adresuu jirifresser@gymostrov.eu 

 

Formulář přihlášky k přípravnému kurzu

Přihláška ve formátu word

Přihláška na přípravný kurz pro přijímací zkoušky.doc

Přhláška v pdf

gymostrov/userfiles/20231222094223077.pdf

 

Prezentace ze dne otevřených dveří 

Přijímací řízení 2024 - prezentace.ppt
Gymnázium Ostrov