Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Projekty realizované z dotací EU

Projekt OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002467

 

 

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím zapojení školního speciálního pedagoga, školního psychologa, kariérového poradce, dále vzděláváním pracovníků škol a podporou při zavádění inovativních metod výuky.


 gymostrov/userfiles/OPJAK_V003_A3_plakat_barevny.pdf

 

Modernizace výuky Gymnázium Ostrov

V rámci projektu "Modernizace výuky Gymnázium Ostrov", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0898 bylo vytvořeno celkem 23 tematických sad výukových materiálů, které jsou na vyžádání k dispozici pedagogickým pracovníkům na tomto kontaktu: 
jirifresser@gymostrov.eu
 

 

Nové příležitosti pro školu, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0748

Gymnázium Ostrov realizuje ve šk.roce 2015/2016 projekt Nové příležitosti pro školu podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v jehož rámci budou realizovány jazykové studijní pobyty pedagogů ve Velké Británii a Irsku, zahraniční jazykový pobyt studentů a pedagogů v Rakousku, "shadowing" pedagogů na partnerských středních školách v SRN a čtenářské dílny pro žáky na naší škole.

 

Plakát OPVK

 

Nové příležitosti ve výuce cizích jazyků, reg. číslo CZ. 1.07/1.1.00/57.0939 

Gymnázium Ostrov realizuje ve šk. roce 2015/2016 projekt Nové příležitosti ve výuce cizích jazyků podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci projektu škola zavede do běžné výuky cizích jazyků digitální kombinované výukové systémy ve formé blended learningu.

Projektu se zúčastní celkem 80 žáků nižšího i vyššího gymnázia.

 

Zvyšování kvality výuky, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005690

 

Gymnázium Ostrov realizuje projekt Zvyšování kvality výuky, který je spolufinancován Evropskou unií, podpořený z Evropských strukturálních fondů a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.

Doba realizace projektu: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2019

V rámci projektu  pedagogové gymnázia realizují následující aktivity:

Školní kariérový poradce

DVPP v rozsahu 8 až 80 hodin

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

Tandemová výuka na SŠ

Zapojení odborníka z praxe do výuky

CLIL ve výuce na SŠ

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Plakát

 

Zvyšování kvality výuky II, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0012883

Gymnázium Ostrov realizuje projekt Zvyšování kvality výuky, který je spolufinancován Evropskou unií, podpořený z Evropských strukturálních fondů a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.

Doba realizace projektu: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2021, prodlouženo do 31.1.2022
V rámci projektu  pedagogové gymnázia realizují následující aktivity:
Školní kariérový poradce
DVPP v rozsahu 8 až 80 hodin
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
Tandemová výuka na SŠ
Zapojení odborníka z praxe do výuky
CLIL ve výuce na SŠ
Využití ICT při výuce
Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

  

Jazyková laboratoř

 

„Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823, realizace projektu je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023

Rozpočet projektu: 3 612 789,10 Kč

 
Gymnázium Ostrov v rámci projektu vybuduje novou jazykovou učebnu a moderní jazykovou laboratoř, která bude mít uplatnění také jako IT učebna. Obě učebny vzniknou přestavbou stávajících prostor školy. Jazyková laboratoř je plánována pro 20 žáků, jazyková laboratoř pojme žáků 24. Vzájemnou kombinací vybavení vznikne prostor pro zkvalitnění a zpestření výuky jazyků s možností využití tradičních i nejmodernějších metod výuky.
 
Další součástí projektu je i obnovení nabídky výuky ve 3D laboratoři pro externí zájemce z řad mateřských, základních i středních škol. Návštěvníci si budou moci zkusit propojení moderní teoretické výuky v podobě 3D projekce s praktickým pozorováním v připojené laboratoři.
 
Další aktivity financované z projektu:
·         Školní psycholog
·         Školní kariérový poradce
·         Zapojení odborníka z praxe do výuky
·         Zahraniční mobility pedagogických pracovníků
·         Tandemová výuka
·         Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 
 

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Gymnázium Ostrov se od 1. 1. 2022 zapojilo do projektu Doučování žáků škol se zaměřením na žáky ohrožené školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizace prezenční výuky způsobené pandemií covid 19

Doučování je zaměřeno zejména na žáky ohrožené školním neúspěchem v  přírodovědných předmětech. Cílem je eliminovat školní neúspěch u těchto žáků a umožnit jim zdárné pokračování studia na naší škole.

 IROP


Gymnázium Ostrov