Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Ruský jazyk – РУССКИЙ ЯЗЫК
 
 

Charakteristika a cíle předmětu

 

 
Характеристика и цели предмета
 
 
Cílem výuky ruského jazyka je vytvořit u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v ruském jazyce,  naučit je užívat jazyk k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.Výuka je zacílena na rozvoj komunikace ústní i písemné, rozšíření celkového kulturního obzoru včetně seznámení s reáliemi rusky mluvících zemí.
Naši studenti každoročně dosahují předních umístění v krajském kole olympiády v ruském jazyce a řada studentů si ruštinu volí  jako maturitní předmět.
Příprava k maturitě probíhá zejména na hodinách konverzace z ruského jazyka, kterou si volí maturanti z nabídky povinně volitelných předmětů.
 
Vyučující ruského jazyka 

 

Преподаватели русского языка
 

PaedDr. Jitka Brychtová - vedoucí předmětové komise

Mgr. Dagmar Žerebjatjevová

Mgr. Jiří Fresser

 

   

Výuka ruského jazyka - Обучение
 
Nižší gymnázium
tercie - kvarta
Na nižším gymnáziu si studenti volí ruský jazyk jako svůj druhý cizí jazyk v tercii a pokračují v něm v dalších postupných ročnících.
 
Vyšší gymnázium

1. - 4. ročník (čtyřleté studium), kvinta - oktáva (osmileté studium)

Studenti pokračují v ruském jazyce z nižšího gymnázia nebo si volí ruštinu jako druhý cizí jazyk v 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Ruský jazyk si studenti často vybírají jako volitelný maturitní předmět.

 

Ve 3. a 4. ročníku 4letého studia a septimě a oktávě 8letého studia si studenti mohou zvolit seminář Konverzace v ruském jazyce

 

Zajímavé výukové materiály a programy

 Azbuka (nejen) pro školy

 Učebnice ruského jazyka

 Nakladatelství FRAUS

Výuka je založena  na studiu osvědčených učebnic Raduga po-novomu.

 

 
Gymnázium Ostrov