Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Krajské kolo olympiády v ruském jazyce
 Dne 10. 3. 2017 se v Karlových Varech konalo krajské kolo olympiády v ruském jazyce. Naši školu reprezentoval v kategorii SŠ II Jan Vintr z oktávy B, který v náročné konkurenci obsadil krásné druhé místo a vybojoval si tak post náhradníka do celostátního kola. Gratulujeme! Za PK ruského jazyka PaedDr. Jitka Brychtová... více >

Ruský jazyk – РУССКИЙ ЯЗЫК
 
šk.rok - 2017/2018
 
 

Charakteristika a cíle předmětu

 

 
Характеристика и цели предмета
 
 
Cílem výuky ruského jazyka je vytvořit u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v ruském jazyce,  naučit je užívat jazyk k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.Výuka je zacílena na rozvoj komunikace ústní i písemné, rozšíření celkového kulturního obzoru včetně seznámení s reáliemi rusky mluvících zemí.
Naši studenti každoročně dosahují předních umístění v krajském kole olympiády v ruském jazyce a řada studentů si ruštinu volí  jako maturitní předmět.
 
 
Výuku ruského jazyka zajišťují plně aprobovaní vyučující se zkušenostmi ze zahraničních jazykových stáží.
 
 

Vyučující ruského jazyka ve šk. roce 2017/2018

 

Преподаватели русского языка
 

 

PaedDr. Jitka Brychtová - vedoucí předmětové komise

 

 

 
 
 Výuka ruského jazyka - Обучение
 
Nižší gymnázium
Na nižším gymnáziu si studenti volí ruský jazyk jako svůj druhý cizí jazyk v tercii a pokračují v něm v dalších postupných ročnících.
 
Vyšší gymnázium

1.ročník - 4. ročník, resp. kvinta – oktáva

Výuka je založena na studiu osvědčených učebnic řady Raduga. Studenti pokračují v ruském jazyce z nižšího gymnázia nebo si volí ruštinu jako druhý cizí jazyk v 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Ruský jazyk si studenti často vybírají jako volitelný maturitní předmět.

 

 Učebnice ruského jazyka

 

 
Gymnázium Ostrov