Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Semináře a volitelné předměty 

Studenti 3. a 4.ročníku si vybírají z pestré nabídky povinně volitelných předmětů - seminářů
 
  • 3.ročníky a septimy volí 2 předměty s celkovou časovou dotací 4 hodiny týdně
 
  • 4.ročníky a oktávy volí celkem čtyři předměty s časovou dotací 3 hodin týdně. Celkem se tedy jedná v závěrečném ročníku o 12 hodin týdně.    
 
Volitelné předměty by měly napomáhat přípravě studentů k maturitě
a pro jejich další studium či působení po ukončení střední školy.

 

Školní rok 2017-2018

Ve třetím ročníku a septimách jsou letos otevřeny:

 

konverzave v anglickém jazyce 

konverzace v německém jazyce

seminář z matematiky

společenskovědní seminář 

seminář z chemie

seminář ze zeměpisu

seminář z dějepisu 

seminář z biologie

angličtina advanced - seminář pro přípravu na certifikované zkoušky z angličtiny

 

 

 

Ve čtvrtém ročníku a oktávách:

 

konverzace v anglickém jazyce 

seminář z českého jazyka  

společenskovědní seminář  

konverzace v německém jazyce  

seminář ze zeměpisu 

seminář z informatiky a výpočetní techniky 

seminář z dějepisu 

seminář z chemie 

seminář z matematiky 

seminář z biologie 

seminář z fyziky 

konverzace ve francouzském jazyce

italština

 
Gymnázium Ostrov