Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Nabídka seminářů pro příští školní rok - 3. ročník a septima, 4. ročník a oktáva
Nabídka povinně volitelných seminářů pro příští školní rok pro budoucí žáky 3. ročníku a septimy a 4. ročníku a oktávy je umístěna na informační nástěnce v prostoru před vstupem do spojovacího koridoru z pavilonu B. Žáci budoucího 3. ročníku a septimy si z nabídky volí povinně dva seminá... více >

Semináře a volitelné předměty 

Studenti 3. a 4.ročníku si vybírají z pestré nabídky povinně volitelných předmětů - seminářů
 
  • 3.ročníky a septimy volí 2 předměty s celkovou časovou dotací 4 hodiny týdně
 
  • 4.ročníky a oktávy volí celkem čtyři předměty s časovou dotací 3 hodin týdně. Celkem se tedy jedná v závěrečném ročníku o 12 hodin týdně.    
 
Volitelné předměty by měly napomáhat přípravě studentů k maturitě
a pro jejich další studium či působení po ukončení střední školy.

 

Školní rok 2018-2019

Ve třetím ročníku a septimách jsou letos otevřeny:

 

konverzace v anglickém jazyce 

konverzace v německém jazyce

seminář z českého jazyka

seminář z matematiky

společenskovědní seminář 

seminář z chemie

seminář z fyziky

seminář ze zeměpisu

seminář z biologie

angličtina advanced - seminář pro přípravu na certifikované zkoušky z angličtiny

 

 

 

Ve čtvrtém ročníku a oktávách:

 

konverzace v anglickém jazyce

konverzace v ruském jazyce

konverzace v německém jazyce 

seminář z českého jazyka  

společenskovědní seminář 

seminář z dějepisu 

seminář ze zeměpisu 

seminář z informatiky a výpočetní techniky 

seminář z chemie 

seminář z matematiky 

seminář z biologie 

seminář z fyziky 

angličtina advanced - příprava na certifikované zkoušky v angl. jazyce

italština

latina

 
Gymnázium Ostrov