Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Rozhodnutí ředitele školy o podmínkách zápisu do filmového semináře
 Do semináře se mohou zapisovat i žáci, kteří si zvolí seminář z českého jazyka. Vzhledem k tomu, že se  jedná se o nově otevíraný seminář,  který je určen pouze pro úzký okruh  maturantů s touto specifickou pomaturitní  profilací, je  počet žáků v tomto semináři stanoven na 10 až 15 seminaristů a o jejich ... více >

Volba seminářů pro žáky budoucího 3. a 4. ročníku, resp. septimy a oktávy
 Od pondělí 4. dubna do pátku 15. dubna bude na nástěnce před vchodem do koridoru z pavilonu A do pavilonu B vyvěšen seznam seminářů pro 3. ročník a septimu a 4. ročník a oktávu pro příští školní rok. Budoucí septimáni, resp. žáci 3. ročníku, si z příslušné nabídky seminářů pro 3. ročn ... více >

Semináře a volitelné předměty 

Studenti 3. a 4.ročníku si vybírají z pestré nabídky povinně volitelných předmětů - seminářů
 
  • 3.ročníky a septimy volí 2 předměty s celkovou časovou dotací 4 hodiny týdně
 
  • 4.ročníky a oktávy volí celkem čtyři předměty s časovou dotací 3 hodin týdně. Celkem se tedy jedná v závěrečném ročníku o 12 hodin týdně.    
 
Volitelné předměty by měly napomáhat přípravě studentů k maturitě
a pro jejich další studium či působení po ukončení střední školy.

 

Školní rok 2015-2016

Ve třetím ročníku a septimách jsou letos otevřeny:

 

konverzave v anglickém jazyce 2x

seminář z matematiky 2x

společenskovědní seminář 

seminář z českého jazyka 2x

seminář z chemie

seminář z dějepisu 

seminář z biologie

angličtina advanced - seminář pro přípravu na certifikované zkoušky z angličtiny

seminář z dějin umění

 

 

Ve čtvrtém ročníku a oktávách:

 

konverzace v anglickém jazyce 3x

seminář z českého jazyka  4x

společenskovědní seminář  2x

konverzace v německém jazyce  1x

seminář ze zeměpisu  1x

seminář z latiny 1x

seminář z informatiky a výpočetní techniky 1x

seminář z dějepisu 1x

seminář z chemie 1x

seminář z matematiky 2x

seminář z biologie 2x

konverzace v ruském jazyce 1x

seminář z fyziky 1x

 

 
Gymnázium Ostrov