Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Školská rada

  

Výsledky voleb do školské rady 24. a 25. 6. 2021

Na základě ustanovení §167 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě volebního řádu vydaného Radou Karlovarského kraje se konaly 24. a 25. 6. 2021 volby do školské rady Gymnázia Ostrov.
 
Za kurii žákovskou byli zvoleni:
 
Irena Preislerová
MUDr. David Štěpánek
 
Za kurii pedagogickou byli zvoleni:
 
Mgr. Ivan Machek
Mgr. Eva Jílková
 
Radou  Karlovarského kraje byli jmenováni:
 
Ing. Jan Bureš
Mgr. Petr Šindelář
 

 
Gymnázium Ostrov