Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

 

Termínový kalendář pro školní rok 2017/2018

 

a) telefonický kontakt se školou:

ředitel školy Mgr. Jaroslav Šafránek                                                        353 433 766,  353 433 791 - fax

safranek@gymostrov.eu

zástupce ředitele školy Mgr. Miroslava Vaicová                                    353 433 799

vaicova@gymostrov.eu

zástupce ředitele školy Mgr. Jiří Fresser                                                  353 433 788

jirifresser@gymostrov.eu                      

výchovný poradce Mgr. Ivan Váňa                                                            353 433 780

konzultační hodiny: úterý 11.50 – 13.15 hod.

školní metodik prevence  Mgr. Ivan Machek                                           353 433 776

konzultační hodiny: čtvrtek 13.35 – 14.20 hod.

ekonom školy: Bc. Irena Zátrochová , DiS                                                353 433 777

zatrochova@gymostrov.eu

mzdová účetní Miluše Boková                                                                    353 433 777

bokova@gymostrov.eu

sekretariát ředitele školy Věra Kuchařová                                                353 433 761 nebo 353 612 753

sekretariat@gymostrov.eu

 

 

b) termíny prázdnin:                                                                

podzimní prázdniny                                                                                                        26. 10. – 27. 10. 2017

vánoční prázdniny                                                                                                           23. 12. 2017 – 02. 01. 2018

pololetní prázdniny                                                                                                         02. 02. 2018

jarní prázdniny                                                                                                                 12. 02. – 18. 02. 2018

velikonoční prázdniny                                                                                                     29. 03. – 30. 03. 2018

hlavní prázdniny                                                                                                               02. 07. – 31. 08. 2018

 

c) klasifikační pedagogické rady - uzávěrky klasifikace v jednotlivých

čtvrtletích:

první čtvrtletí                                                                                                                    22. 11. 2017 

první pololetí                                                                                                                     29. 01. 2018

třetí čtvrtletí                                                                                                                      23. 04. 2018 

druhé pololetí                                                                                                                   25. 06. 2018

 

d) maturitní zkoušky 4.A; V8.A; V8.B:

nejpozdější termín pro odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                       do 01. 12. 2017

předávání vysvědčení a ukončení 2. pololetí                                                          26. 04. 2018

volné dny k maturitní přípravě                                                                27. 04., 30. 04., 16. 05 až 18. 05. 2018

písemné maturitní zkoušky                                                                                        11. 04.,02. 05.až 15. 05. 2018

ústní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky                                  21. 05. – 25. 05. 2018

předávání maturitních vysvědčení                                                                30. 05. 2018

                                               

e) přijímací řízení na šk. rok 2018/2019:

přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ                              17. 03. a 24. 03. 2018

odevzdání přihlášek do denní formy vzdělání na Gymnáziu Ostrov                     do 01. 03. 2018

přijímací zkoušky do čtyřletého studijního oboru                 1. termín - 12. 04. 2018, 2. termín 16. 04. 2018 

přijímací zkoušky do osmiletého studijního oboru               1. termín - 13. 04. 2018, 2. termín 17. 04. 2018                          

náhradní termín do 4 i 8 letého studijního oboru   1. termín - 10. 05. 2018, 2. termín - 11. 05. 2018

 

f) akce rodičů (Čt):

společné informační schůzky rodičů ve V1.A, V1.B a 1.A                                           14. 09. 2017

společné informační schůzky o prospěchu :                                                                 23. 11. 2017 

                                                                                                                                            26. 04. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Den otevřených dveří                                                                                                         13. 01. 2018

porady zástupců tříd ve Sdružení při gymnáziu s ředitelem školy:                              30. 11. 2017

                                                                                                                                                03. 05. 2018

- začátky v 17:00 hodin ve sborovně školy - přízemí pavilonu B

- jednání jsou veřejná, může se jich kromě zvolených zástupců zúčastnit kdokoliv z rodičů

- na program jednání se můžete informovat týden předem v sekretariátu ředitele školy

 

g) další tradiční akce školy:

maturitní ples školy v Grandhotelu PUPP v Karlových Varech                                      23. 02. 2018

lyžařské kurzy V2.A, V2. B, 1. A, V5. A, V5. B                                                                    leden - únor 2018

sportovní kurz v Nových Hamrech 2. A, V6. A, V6. B                                                      červen 2018

oborové dny                                                                                                                      26. 06. a  27. 06. 2018                                                 

„Gymnaziáles"                                                                                                                        28. červen 2018

- slavnostní zakončení školního roku v DK Ostrov

 

 
Gymnázium Ostrov