Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

 

Termínový kalendář pro školní rok 2016/2017

 

a) telefonický kontakt se školou:

ředitel školy Mgr. Jaroslav Šafránek                                                        353 433 766,  353 433 791 - fax

safranek@gymostrov.eu

zástupce ředitele školy Mgr. Miroslava Vaicová                                    353 433 799

vaicova@gymostrov.eu

zástupce ředitele školy Mgr. Jiří Fresser                                                  353 433 788

jirifresser@gymostrov.eu                      

výchovný poradce Mgr. Ivan Váňa                                                            353 433 780

konzultační hodiny: pondělí 10.00 – 11.40 hod.

školní metodik prevence       Mgr. Ivan Machek                                     353 433 776

konzultační hodiny: úterý 13.35 – 14.20 hod.

ekonom školy: Bc. Irena Zátrochová , DiS                                                353 433 777

zatrochova@gymostrov.eu

mzdová účetní Miluše Boková                                                                    353 433 777

bokova@gymostrov.eu

sekretariát ředitele školy Věra Kuchařová                                                353 433 761 nebo 353 612 753

sekretariat@gymostrov.eu

 

 

b) termíny prázdnin:                                                                

podzimní prázdniny                                                                                                        26. 10. – 27. 10. 2016

vánoční prázdniny                                                                                                           23. 12. 2016 – 02. 01. 2017

pololetní prázdniny                                                                                                         03. 02. 2017

jarní prázdniny                                                                                                                 06. 02. – 12. 02. 2017

velikonoční prázdniny                                                                                                    13. 04. – 14. 04. 2017

hlavní prázdniny                                                                                                               01. 07. – 01. 09. 2017

 

c) klasifikační pedagogické rady - uzávěrky klasifikace v jednotlivých

čtvrtletích:

první čtvrtletí                                                                                                                    23. 11. 2016 

první pololetí                                                                                                                     25. 01. 2017

třetí čtvrtletí                                                                                                                      18. 04. 2017 

druhé pololetí                                                                                                                   26. 06. 2017

 

d) maturitní zkoušky 4.A; V8.A; V8.B:

nejpozdější termín pro odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                       do 01. 12. 2016

předávání vysvědčení a ukončení 2. pololetí                                                          21. 04. 2017

svatý týden                                                                                                                   24. 04. – 28. 04. 2017

písemné maturitní zkoušky                                                                              11. 04. 2017(ČJL), 02. – 09. 05. 2017  

ústní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky                                  16. 05. – 22. 05. 2017

předávání maturitních vysvědčení                                                                26. 05. 2017

                                               

e) přijímací řízení na šk. rok 2017/2018:

odevzdání přihlášek do denní formy vzdělání na Gymnáziu Ostrov                     do 01. 03. 2017

přijímací zkoušky do čtyřletého studijního oboru                    1. termín - 12.04.2017, 2. termín - 19.04.2017

přijímací zkoušky do osmiletého studijního oboru                  1. termín - 18.04.2017, 2. termín -  20.04.2017                            

náhradní termín do 4 i 8 letého studijního oboru           1. termín - 11.05.2017, 2. termín - 12.05.2017

 

f) akce rodičů (Čt):

společné informační schůzky rodičů ve V1.A, V1.B a 1.A                                           15. 09. 2016

společné informační schůzky o prospěchu :                                                                 24. 11. 2016 

                                                                                                                                            27. 04. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Den otevřených dveří                                                                                                         14. 01. 2017

porady zástupců tříd ve Sdružení při gymnáziu s ředitelem školy:                              01. 12. 2016

                                                                                                                                                04. 05. 2017

- začátky v 17:00 hodin ve sborovně školy - přízemí pavilonu B

- jednání jsou veřejná, může se jich kromě zvolených zástupců zúčastnit kdokoliv z rodičů

- na program jednání se můžete informovat týden předem v sekretariátu ředitele školy

 

g) další tradiční akce školy:

maturitní ples školy v Grandhotelu PUPP v Karlových Varech                                      27. 01. 2017

lyžařské kurzy V2.A, V2. B, 1. A, V5. A, V5. B                                                                    leden - únor 2016

sportovní kurz v Nových Hamrech 2. A, V6. A, V6. B                                                      červen 2016

oborové dny                                                                                                                         27. 06. a  28. 06. 2017                                                   

„Gymnaziáles"                                                                                                                         29. červen 2016

- slavnostní zakončení školního roku v DK Ostrov

 

 
Gymnázium Ostrov