Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

 

Termínový kalendář pro školní rok 2020/2021

 

a) telefonický kontakt se školou:

ředitel školy Mgr. Jaroslav Šafránek                                                        353 433 766

safranek@gymostrov.eu

zástupce ředitele školy

Mgr. et Bc. Miroslava Vaicová                                                                   353 433 799

vaicova@gymostrov.eu

zástupce ředitele školy Mgr. Jiří Fresser                                                  353 433 788

jirifresser@gymostrov.eu                      

výchovný a kariérový poradce  Mgr. Ivan Váňa                                      353 433 780

konzultační hodiny: pondělí 8.00 – 10.00 hod.

školní metodik prevence  Mgr. Ivan Machek                                          353 433 782

konzultační hodiny: úterý 13.35 - 14.20

školní psycholog a speciální pedagog  Mgr. Helena Kumperová          776333511

helena.kumperova@seznam.cz                                              

konzultační hodiny: středa 8.00 – 12.00 hod.

 

ekonom školy: Bc. Irena Zátrochová , DiS                                                353 433 777

zatrochova@gymostrov.eu

mzdová účetní Miluše Boková                                                                    353 433 777

bokova@gymostrov.eu

sekretariát ředitele školy Věra Kuchařová                                                353 433 761 nebo 353 612 753

sekretariat@gymostrov.eu

 

 

b) termíny prázdnin:                                                                

podzimní prázdniny                                                                                                        29. 10. a 30. 10. 2020

vánoční prázdniny                                                                                                           23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

pololetní prázdniny                                                                                                         29. 1. 2021

jarní prázdniny                                                                                                                 1. 3. – 7. 3. 2021

velikonoční prázdniny                                                                                                     1. 4. 2021

hlavní prázdniny                                                                                                               1. 7. – 31. 8. 2021

 

c) klasifikační pedagogické rady - uzávěrky klasifikace v jednotlivých

čtvrtletích:

první čtvrtletí                                                                                                                    18. 11. 2020 

první pololetí                                                                                                                     25. 1. 2021

třetí čtvrtletí                                                                                                                      21. 4. 2021

druhé pololetí                                                                                                                   23. 6. 2021

 

d) maturitní zkoušky 4.A; V8.A; V8.B:

nejpozdější termín pro odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                       do 1. 12. 2020

předávání vysvědčení a ukončení 2. pololetí                                                        změna - bude upřesněno

volné dny k maturitní přípravě                                                                                změna - bude upřesněno

písemné maturitní zkoušky, didaktické testy                                                        24. 5. - 26. 5. 2021

ústní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky                                změna - bude upřesněno

předávání maturitních vysvedčení                                                                         změna - bude upřesněno

                                  

                                                                                                        

e) přijímací řízení na šk. rok 2020/2021:

přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ                              13. 3. a 20. 3. 2021

odevzdání přihlášek do denní formy vzdělání na Gymnáziu Ostrov                     do 1. 3. 2021

přijímací zkoušky do osmiletého studijního oboru                       1. termín 5. 5. 2021, 2. termín 6. 5. 2021

přijímací zkoušky do čtyřletého studijního oboru                        1. termín 3 .5. 2021, 2. termín 4. 5. 2021               

náhradní termín do 4 i 8letého studijního oboru            1. termín 2. 6. 2021, 2. termín 3. 6. 2021                      

 

f) akce rodičů (Čt):

společné informační schůzky rodičů ve V1.A, V1.B a 1.A                                           10. 9. 2020

společné informační schůzky o prospěchu :                                                                 19. 11. 2020  ZRUŠENO

                                                                                                                                              22. 4. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Den otevřených dveří                                                                                                         16. 1. 2021- ONLINE

porady zástupců tříd ve Sdružení při gymnáziu s ředitelem školy:                              26. 11. 2020 - ZRUŠENO

                                                                                                                                                 29. 4. 2021

- začátky v 17:00 hodin ve sborovně školy - přízemí pavilonu B

- jednání jsou veřejná, může se jich kromě zvolených zástupců zúčastnit kdokoliv z rodičů

- na program jednání se můžete informovat týden předem v sekretariátu ředitele školy

 

g) další tradiční akce školy:

maturitní ples školy v Grandhotelu PUPP v Karlových Varech                                      5. 2. 2021- ZRUŠENO

lyžařské kurzy V2.A, V2. B, 1. A, V5. A, V5. B                                                                   ZRUŠENO

sportovní kurz v Nových Hamrech 2. A, V6. A, V6. B                                                     ZRUŠENO

oborové dny                                                                                                                        bude upřesněno                                           

„Gymnaziáles"                                                                                                                     29.6.2021   

- slavnostní zakončení školního roku v DK Ostrov

 

 
Gymnázium Ostrov