Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

 

Termínový kalendář pro školní rok 2018/2019

 

a) telefonický kontakt se školou:

ředitel školy Mgr. Jaroslav Šafránek                                                        353 433 766,  353 433 791 - fax

safranek@gymostrov.eu

zástupce ředitele školy Mgr. Miroslava Vaicová                                    353 433 799

vaicova@gymostrov.eu

zástupce ředitele školy Mgr. Jiří Fresser                                                  353 433 788

jirifresser@gymostrov.eu                      

výchovný poradce Mgr. Ivan Váňa                                                            353 433 780

konzultační hodiny: středa 10.00 – 11.45 hod.

školní metodik prevence  Mgr. Ivan Machek                                           353 433 776

konzultační hodiny: úterý 13.35 – 14.20 hod.

ekonom školy: Bc. Irena Zátrochová , DiS                                                353 433 777

zatrochova@gymostrov.eu

mzdová účetní Miluše Boková                                                                    353 433 777

bokova@gymostrov.eu

sekretariát ředitele školy Věra Kuchařová                                                353 433 761 nebo 353 612 753

sekretariat@gymostrov.eu

 

 

b) termíny prázdnin:                                                                

podzimní prázdniny                                                                                                        29. 10. a 30. 10. 2018

vánoční prázdniny                                                                                                           22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

pololetní prázdniny                                                                                                         1. 2. 2019

jarní prázdniny                                                                                                                 18. 2. – 24. 2. 2019

velikonoční prázdniny                                                                                                     18. 4. 2019

hlavní prázdniny                                                                                                               29. 6. – 1. 9. 2019

 

c) klasifikační pedagogické rady - uzávěrky klasifikace v jednotlivých

čtvrtletích:

první čtvrtletí                                                                                                                    21. 11. 2018 

první pololetí                                                                                                                     28. 1. 2019

třetí čtvrtletí                                                                                                                      23. 4. 2019 

druhé pololetí                                                                                                                   24. 6. 2019

 

d) maturitní zkoušky 4.A; V8.A; V8.B:

nejpozdější termín pro odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce                       do 1. 12. 2018

předávání vysvědčení a ukončení 2. pololetí                                                          25. 4. 2019

volné dny k maturitní přípravě                                                               26. 4., 29. 4., 30. 4., 16.5. a 17. 05. 2019

písemné maturitní zkoušky                                                                                     10.4., 11.4., 2. 5. až 10. 5. 2019

ústní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky                                  20. 5. – 24. 5. 2019

předávání maturitních vysvědčení                                                                29. 5. 2019

                                               

e) přijímací řízení na šk. rok 2019/2020:

přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ                              16. 3. a 23. 3. 2019

odevzdání přihlášek do denní formy vzdělání na Gymnáziu Ostrov                     do 1. 3. 2019

přijímací zkoušky do osmiletého studijního oboru                     1. termín - 16.4.2019, 2. termín - 17.4.2019

přijímací zkoušky do čtyřletého studijního oboru                       1. termín - 12.4.2019, 2. termín - 15.4.2019

náhradní termín do 4 i 8letého studijního oboru            1. termín - 13.5.2019, 2. termín - 14.5.2019

 

f) akce rodičů (Čt):

společné informační schůzky rodičů ve V1.A, V1.B a 1.A                                           13. 9. 2018

společné informační schůzky o prospěchu :                                                                 22. 11. 2018 

                                                                                                                                              25. 4. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Den otevřených dveří                                                                                                         12. 1. 2019

porady zástupců tříd ve Sdružení při gymnáziu s ředitelem školy:                              29. 11. 2018

                                                                                                                                                 2. 5. 2019

- začátky v 17:00 hodin ve sborovně školy - přízemí pavilonu B

- jednání jsou veřejná, může se jich kromě zvolených zástupců zúčastnit kdokoliv z rodičů

- na program jednání se můžete informovat týden předem v sekretariátu ředitele školy

 

g) další tradiční akce školy:

maturitní ples školy v Grandhotelu PUPP v Karlových Varech                                      18. 1. 2019

lyžařské kurzy V2.A, V2. B, 1. A, V5. A, V5. B                                                                    leden - únor 2019

sportovní kurz v Nových Hamrech 2. A, V6. A, V6. B                                                      červen 2019

oborové dny                                                                                                                      25. 6. a  27. 6. 2019                                                 

„Gymnaziáles"                                                                                                                        27. červen 2019

- slavnostní zakončení školního roku v DK Ostrov

 

 
Gymnázium Ostrov