Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Designové myšlení
Foto Výtvarníci 1.A zahájili 14.3. práci na projektu, který si klade za cíl zprostředkovat studentům vhled do myšlenkových procesů designérů, dovést je k vlastnímu návrhu a ten na závěr s pomocí vytipovaného výtvarníka zrealizovat ve veřejném prostoru výměníku v Tuhnicích v Karlových Varech. V úvodní ... více >

Projekty našich výtvarníků
Studenti výtvarné výchovy ze třídy V5.A, V5.B a 1.A se zapojili do projektu města Ostrov  Zámecká zahrada. https://www.icostrov.cz/zamecka-zahrada-v-podani-studentu-gymnazia-ostrov/ Dále odeslali 9 výtvarných prací do soutěže Andělé, kterou vyhlásil hrad Loket a také se přihlásili do projektu Galerie WC Karlovy Vary "Design myšlení", jehož realizace p... více >

Výtvarníci přejí všem krásné Vánoce
Foto ... více >

Výtvarka v době "vyvítečeho"
Foto Celý měsíc doma! Jak jej naplnit nějakou výtvarnou činností, když barvy, štětce, čtvrtky a všechno ostatní máte ve škole, doma jen tužku a papír? Není třeba ani toho papíru. K výtvarce nám postačil kousek mýdla, škrabka na brambory a schopnost mydlení ručiček tak, abychom vytvořili maličkou sochu z mýdla s hladkým povrchem, jako to uměla česk ... více >

Workshop v galerii SUPERMARKET WC v Karlových Varech
Foto jsme si domluvili se studenty kvinty a prvního ročníku v rámci výtvarné výchovy, i když téma tentokrát přesahovalo do nedávné historie našeho regionu. Galerie totiž vystavuje dokumentaci, jak vznikala kniha jednoho ze zdejších obyvatel, pana Zdeňka Laštůvky. Jeho deníky ze srpna 1968 posloužily jeho vnučce k sestavení zajímavého dokumentu o této době. Stu... více >

Výtvarníci se blýskli skvělými suvenýry
Foto K příležitosti otevření nového pavilonu s koridorem a šatnami vyrobili studenti výtvarné výchovy pod vedením Mgr. Ireny Jindříškové a Mgr. Jany Matouškové památeční suvenýry z dlaždiček starého koridoru, které obdrželi hosté při slavnostním otevření 5. listopadu 2018. ... více >

Výstava tvorby Jirky Kubíka z oktávy B
Foto  Rozhovor s Jirkou Kubíkem   Jaký název má cyklus o Stínadlech?   Stínadla. :))   S kým jsi na projektu spolupracoval?   Na projektu jsem spolupracoval s fotografem a retušérem Stanislavem Peterou - člověkem, od kterého jsem se fotografickou postprodukci v roce 2014 začal učit a který mě k celé věci vlastně přivedl. Od té doby... více >

Vernisáž výstavy výtvarné skupiny "Exit through the corridor"
Foto Vernisáž výstavy výtvarné skupiny „Exit through the corridor“ se odehrála ve čtvrtek 15. října v prostorách 1. patra pavilonu B. Prvními a zakládajícími členy pod vedením Mgr. Lukáše Lecha jsou Vojtěch Palm, Tereza Varadínková, Adéla Brucknerová, Alexandra Marešová, Eva Haluzová, Kateřina Svatková, Kristý... více >

Výtvarná skupina "Exit through the corridor"
V letošním roce byla na našem  gymnáziu vytvořena výtvarná skupina nesoucí název "Exit through the corridor". Prvními a zakládajícími členy pod vedením Lukáše Lecha jsou Vojtěch Palm, Tereza Varadínková, Adéla Brucknerová, Alexandra Marešová, Eva Haluzová, Kateřina Svatková, Kristýna Gvoždíko... více >

Výtvarná výchova a její informativní slovníček

co je to abstraktní umění, action painting, umění akce, ars accurata, art brut, arte povera,artificialismus, artist´s books, author´s book, automatismus, bad painting,baroko, body art,cercle et Carré, cinematismus, civilismus, colour painting, combine painting, kdo jsou čtyři blankytní, dadaisté, co znamená demonstrační umění, kdo je Der blaue Reiter a Die Brucke,co je earth art, electric art, elementarismus, emblematické umění, environment,events,co je to expresionismus, fallenbild, farb dripping, farbvibration, fauvismus, flimmereffekt,co to byl Luxus, fotorealismus, funks art, futurismus,gotika, jak vypadá gestická malba, grafika
 
vizuální komunikace, happening, co znamená pojem hard core malerei, hard edge, co znamená individuální mytologie, informel,, inovace malby, junk culture, mimetismus,pyroumění, kinetický happening, klasicismus, strukturální happening, konceptuální umění, konkrétní poezie, konkrétní umění, konstruktivismus, kontrareliéf, kubismus, land art, laser art,
 
lettrismus, maschinenkunst, materiálový obraz, metafyzická malba, minimal art, co umímixed media, monochromie, Mojžíšovy rohy, multimediální kultura, multipl,
 
neoplasticismus, nová věcnost, nová citlivost, nová figurace, noví divocí, nový realismus a všechno nové, op art, orfismus, paper art, performance, piktogram, poetismus, pointilismus,
pop art, postmodernismus, co je to programová malba, projektové umění, psychedelic art, purismus, rayonismus, ready made, realismus, renesance, romantismus, retinální umění, rokoko, secese, co označuje section d´or,

 

sémantická malba, signální umění, sorela, soft art, stamp art, struktura art , stuckismus, suprematismus, surrealismus, symbolismus, tašismus, televizní grafika, uliční umění, video tape art ,
vizuální poezie, vorticismus, white writings
odpovědi na tyto otázky hledáme v hodinách výtvarné výchovy
hledání probíhá jedenkrát týdně po dobu dvou hodin
objevujeme svět kolem nás
objevujeme historii
objevujeme sami sebe
a především nás to baví
……pohleďte …...

 

 Gymnázium Ostrov