Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Vítězství v krajském kole zeměpisné olympiády!
Foto Dorothea Mašková (prima B) předčila všechny soupeře z Karlovarského kraje. Po vítězství v okresním kole nenašla přemožitele ani v krajském kole. Soutěž krajským kolemkončí. Dorotka tak dosáhla nejvyššího možného úspěchu. Gratulujeme! Uspěl i Tomáš Mazný (prima A), který získal ve stejné kategorii velmi solidn ... více >

Zeměpis

 

Zeměpis - výuka

 
Zeměpis poskytuje informace, které napomáhají k orientaci v dnešním komplikovaném a pro leckoho nepřehledném světě. Je to obor, který je v průsečíku věd přírodních, společenských i technických – tedy věda o souvislostech a vazbách mezi skutečnostmi, které utvářejí podobu dnešního světa. Studium zeměpisu umožňuje nejen vytvářet si co nejpřesnější představu o naší planetě, ale tvoří i důležitou oporu pro utváření vlastního názoru na svět.
 
Přehled učiva zeměpisu v jednotlivých ročnících
(přesný učební plán zeměpisu naleznete v sekci ŠVP v levém menu)  

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM        

Prima – Planeta Země jako součást vesmíru, mapy, přírodní obraz Země
Doporučená učebnice :
-         Červinka, Tampír : Přírodní prostředí Země (učebnice pro ZŠ a gymnázia)
-         Školní atlas světa
 
Sekunda – Regionální zeměpis kontinentů (Afrika, Amerika, Asie, Austrálie)
Doporučená učebnice :
-         Amerika, Asie, Afrika, Austrálie – nakladatelství Scientia
-         Školní atlas světa (Kartografie Praha)
 
Tercie – Regionální zeměpis Evropy, Rusko (a dnešní postsovětské země)
Doporučená učebnice :
-         učebnice: EVROPA – pracovní sešit (Scientia)
-         učebnice: Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy ( nakladatelství Fortuna 2002)
-         Školní atlas světa (Kartografie Praha)
 
Kvarta – Česká republika, obyvatelstvo světa a souhrn hospodářského zeměpisu
Doporučená učebnice :
-         Česká republika pro 8.a 9.ročník ZŠ a nižší ročníky gymnázií (Fortuna 2003)
-         Školní atlas světa (Kartografie Praha), Atlas České republiky

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

 Kvinta a 1. ročník – Země jako vesmírné těleso, kartografie, fyzicko geografická     sféra a její složky, přírodní zóny Země. Obyvatelstvo světa a demografie.                           
Doporučená učebnice :
-         Příroda a lidé Země – Bičík, Jánský a kol. (ČGS, Praha 2007)
-         Geografie 1, fyzickogeografická část – Demek, Voženílek,Vysoudil (SPN, Praha 2001)
-         Školní atlas světa (Kartografie Praha)
 
Sexta a 2. ročník – Regionální geografie : Evropa, Česká republika,
                                 místní region – Karlovarsko
Doporučená učebnice :
-         Regionální zeměpis světadílů – Bičík a kol. (ČGS, Praha, 2007)
-         Zeměpis České republiky – Červinka, Holeček (ČGS, Praha, 2007)
-         Školní atlas světa, atlas České republiky
 
Septima a 3. ročník – Regionální geografie kontinentů. Politický obraz současného světa, mezinárodní integrace a globalizace.
Současná ohniska napětí ve světě.Socioekonomická sféra – shrnutí.
Doporučená učebnice :
-         Hospodářský zeměpis – regionální aspekty světového hospodářství (Česká geografická společnost, Praha 2002)
-         Školní atlas světa

SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU         

 Seminář je určen zájemcům o další studium zeměpisu. Je možné jej zvolit
ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia. Cílem semináře je další prohlubování zeměpisných vědomostí a příprava k maturitě z tohoto předmětu. Absolvent semináře by měl být připraven rovněž k přijímacím zkouškám na VŠ.
Geografii je možné studovat dále na přírodovědeckých fakultách, pedagogických fakultách a dotýká se i studia na fakultě sociálních věd (obor mezinárodní teritoriální studia)
 
Seminář je dvouletý a hlavní náplní je :
  1. Země jako vesmírné těleso, kartografie fyzicko geografická sféra, demografie, struktura světového hospodářství
  2. Regionální geografie, globální problémy současnosti, mezinárodní vztahy
 
Kromě toho se volí jedno zásadní téma podle zájmu studentů. K němu se pak vztahují seminární práce, které na seminářích studenti prezentují. Součástí semináře jsou i exkurze a praktické činnosti v terénu (především v místním regionu).
 
 
Naše zeměpisné úspěchy
 
Naši studenti dosahují každoročně významných úspěchů v zeměpisné olympiádě, bývají pravidelnými účastníky celostátních kol.
Šk. rok 2019-2020
Zeměpis
 
 
 
Daniel Dvorožňák
V4.B
Zeměpisná olympiáda
Okres – 1. místo
Türkcan Mert
V2.A
Zeměpisná olympiáda
Okres – 2. místo
Jan Zmeškal
V1.A
Zeměpisná olympiáda
Okres – 2. místo
Tereza Kamarýtová
V6.B
Zeměpisná olympiáda
Okres – 3. místo
Šk. rok 2018-2019
Zeměpis
 
 
 
Kryštof Pater
3. A
Zeměpisná olympiáda
Okres – 3. místo
Daniel Dvorožňák
V3.B
Zeměpisná olympiáda
Okres – 2. místo
Vojtěch Myslík
V2.A
Zeměpisná olympiáda
Okres – 3. místo
Mert Türkcan
V1.A
Zeměpisná olympiáda
Okres – 2. místo
 
 
 
 
Šk. rok 2017-2018
Zeměpis
 
 
 
Markéta Pincová
V8.B
Olympiáda zeměpisná
Okres – 1. místo
Daniel Bleha
V8.A
Olympiáda zeměpisná
Okres – 2. místo
Tobiáš Blažek
V4.B
Olympiáda zeměpisná
Okres – 1. místo
Daniel Dvorožňák
V2.B
Olympiáda zeměpisná
Okres - 3. místo
Vojta Myslík
V1.A
Olympiáda zeměpisná
Okres – 3. místo
 
 
 
 
Šk. rok 2016-2017
Zeměpis
 
 
 
Lukáš Tamchyna
V8.A
Zeměpisná olympiáda
Celostátního kolo-úspěšný řešitel,
10. místo v republice
Kraj - 1. místo
Okres – 1. místo
Tomáš Ježek
V1.B
Zeměpisná olympiáda
Okres – 3. místo
Jan Heptek
4.A
Zeměpisná olympiáda
Okres – 2. místo
Julie Křimská
V2.B
Zeměpisná olympiáda
Okres – 1. místo
 
 

Úspěchy z minulých let :

 

Jan Hynek (maturoval v r. 2009)

postoupil jako vítěz krajského kola do celostátního kola třikrát. V roce 2004 skončil v celostátním kole na 2. místě a získal stříbro !!!  O rok dříve obsadil 5. místo, v roce 2008 byl na 7. místě. Jan také absolvoval dvakrát celostátní kolo soutěže Eurorebus, v níž získal 3. a 4. místo !Petra Jílková (letos V7.A) postoupila až do celostátního kola dvakrát, a to v letech 2004 a 2007. Obsadila v nich úctyhodné 5. a 7. místo.  V roce 2008 se Petra zúčastnila celostátního klání soutěže Eurorebus.

Michaela Tomková (letos V6.B)

je další účastník celostátního kola zeměpisné olympiády. V roce 2004 byla ve své kategorii na 7. místě

Pavel Andrš (maturoval v r. 2005)

zúčastnil  se celostátního kola v ročníku 2001/02  v kategorii středních škol. Dalšími úspěšnými olympioniky v minulých letech byli :Martina Jílková, Čeněk Maléř, Václav Brodec, Luong Qang Duy, Jaroslav Nunvář  a další.                            

 
V krátké historii zeměpisných olympiád tak patří naše gymnázium k nejúspěšnějším školám Karlovarského kraje.
 
 
 

 
Gymnázium Ostrov