Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Jiří Klůc stříbrný v EUSTORY 2016

Foto

 V IX. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže Eustory byla práce studenta Jiřího Klůce ze třídy V8. A  nominována mezi 11 nejlepších z celé republiky. 18. dubna 2016 se v Knihovně Václava Havla konalo slavnostní vyhlášení za účasti zástupců Ústavu pro soudobé dějiny, Akademie věd ČR, Ústavu pro studium totalitních režímů a  organizátorů z PANTu. Letošní maturant Jiří Klůc byl odbornou porotou oceněn a vybrán na 2. místo. Po loňském vítězství www.gymostrov.cz/novinka/1234/jiri-kluc-absolutnim-vitezem-letosniho-rocniku-eustory/ jde o další úspěch tohoto mladého nadějného historika. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů, tentokrát již na VŠ.

 

Co je EUSTORY
EUSTORY je evropská historická soutěž pro studenty středních škol. V Evropě ji organizuje nadace Körber Foundation. Soutěž je rozdělena na národní, zcela samostatné soutěže, jejichž vítězové se setkávají na mezinárodních letních akademiích. V současnosti se projektu účastní 15 evropských států, mezi jinými např. Německo, Polsko, Rusko, Ukrajina, Švýcarsko, Slovinsko, Slovensko, Litva a Česká republika, které pravidelně vydávají hodnotící materiály, v nichž formulují přínos soutěže pro vlastní studenty a v širších souvislostech i pro vytváření evropského dialogu. České národní kolo v současnosti organizuje O.s. PANT, které mimo jiné provozuje výukový portál Moderní dějiny.cz. Cílem soutěže je nejen probudit zájem mladých lidí o historii a její studium, ale především na základě konkrétních historických bádání a vlastních závěrů mladých účastníků přispět k pochopení národních odlišností i toho, co národy Evropy spojuje. Více o soutěži na:

www.moderni-dejiny.cz/clanek/deset-vitezu-ix-rocniku-eustory-bylo-oceneno-v-praze/

 

www.eustory.cz

 

Ivan Machek

 

PS:

Jiří Klůc vydává svou první knížku:

www.svetkridel.cz/index.php

 

 

 Zpět

Gymnázium Ostrov