Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Gymnazisté na sn?hu

Lyža?ské výcvikové kurzy se konají každoro?n? (pokud není ovšem zima skoupá na sníh jako ta lo?ská) pro studenty sekund nižšího gymnázia a 1. ro?ník? a kvint na vyšším gymnáziu. Letos navíc absolvují kurz i studenti 2. ro?ník? a sexty A, protože jim byl p?esunut z minulého roku.

Již dlouhá léta naši vyu?ující lyžují se studenty v Nových Hamrech a okolí nebo na Božím Daru ?i Klínovci v Krušných horách. K výcviku na sjezdových lyžích dnes pat?í samoz?ejm? také snowboard. Kurzy organizují a zú?ast?ují se jich všichni vyu?ující t?lesné výchovy : S t?ídami V2.A, V2.B, V5.A, 1.A, 2.A a 2.B to byli letos Mgr. Radim Vrba, Mgr. Jaroslav Chromec, Mgr. Ivan Šupík a Mgr. Jan Nová?ek, s t?ídami V5.B a V6.A Mgr. Eva Zekuciová a Mgr. Lidmila Štegenová.

Fotogalerie
© A7 2005