Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Zápis na oborové dny

Termín: 19.6. a 20.6.

Milí studenti,
na konci školního roku vám nabízíme novinku v organizaci výuky. Vyu?ující vypíší a nabídnou Vám ve dvou dnech ?svá témata? alternativní výuky (p?ednášek, laborato?í, terénních cvi?ení, her, dílen, exkurzí, besed?..). Oborové dny se mohou uskute?nit ve škole i mimo školu. Témata mohou vycházet z aprobací vyu?ujících, ale mohou nabízet i oblast zálib a zájm? daného vyu?ujícího.

V??íme, že vás dva oborové dny pot?ší i zaujmou a že si vyberete ta správná témata. Pokud se dva oborové dny, které vám vyu?ující nabízejí osv?d?í a setkají se s vašim zájmem, rádi bychom v této nabídce pokra?ovali i p?íští školní rok.

P?eji hezké dva dny v alternativní škole.
Mgr. Milan Martinek ?editel školy

Zápis za?íná v úterý 10.6.2008 v 9:40 hod a bude ukon?en ve ?tvrtek v 10:00. Studenti se zapíší do tabulek, které vyu?ující vyv?sí na dve?e kabinetu. Prosíme nep?ekra?ujte po?et míst ur?ených v tabulkách.

Nabídka programu na oborové dny
© A7 2005