Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Nedĕle 14. dubna
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Krajem Oty Pavla ? nový projekt student? Gymnázia Ostrov

V t?chto dnech spat?il sv?tlo sv?ta nový almanach našeho gymnázia s názvem ?KRAJEM OTY PAVLA nás provázel jeho bratr HUGO PAVEL?, jenž je završením projektu zabývajícím se osobou a dílem tohoto v?hlasného ?eskoslovenského spisovatele a reportéra. Krom? krátkých životopis? p?íslušník? rodiny Pavl? (Popper?) obsahuje p?edevším fotoreportáž z exkurze našich student? pod vedením Mgr. Jaroslavy Stracho?ové a Mgr. Ivana Machka po Berounsku. Ú?astník?m se tak naskytla p?íležitost navštívit místa známá z autorových knih, p?i?emž pr?vodcem byl sám Ot?v bratr pan Hugo Pavel. Záv?r práce je v?nován rozboru besed s panem Hugem konaných na gymnáziu v lo?ském školním roce a p?íloze v podob? pracovního listu s otázkami a úkoly. Na tvorb? almanachu se pod vedením Mgr. Stracho?ové podíleli studenti 3. A - Jan Železný, Martina Sta?ková, Aneta Krausová a Michaela Perutková. Dílo bude dále jako pracovní materiál distribuováno do ostrovských základních škol. O realizaci projektu se zasloužila studentka 3. A Martina Sta?ková, které tímto pat?í velké pod?kování, stejn? jako m?stu Ostrov - sponzorské komisi za finan?ní p?ísp?vek.

Fotogalerie
© A7 2005