Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Divadelní p?edstaveni - Audience

Ve ?tvrtek 6. listopadu 2008 jsme m?li možnost zhlédnout divadelní p?edstavení Audience, které je dílem sou?asného dramatika a bývalého ?eského prezidenta Václava Havla. Hlavní téma hry je bezvýchodnost a absurdita, jež byla divákovi p?edstavena v rozhovoru dvou muž?, totálních lidských protiklad?. Tupý sládek se snaží p?esv?d?it bývalého spisovatele, který je nucen pracovat jako d?lník pivova?e, aby sám na sebe donášel. V dob? p?ta?ty?iceti minut nám herci Karel Beseda a Radek Bár nastínili krušné období totality, kdy byly kulturní osobnosti nuceny pracovat jako topi?i, hlída?i apod. Troufáme si ?íct, že tato autobiografická vzpomínka s humorným podtextem zaujala naprostou v?tšinu student? ze t?íd 4.A a V7.A.

Za t?ídu 4.A Aneta Krausová a Martina Sta?ková

Fotogalerie
© A7 2005