Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 30. května
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Exkurze do Prahy

Dne 25. listopadu 2008 se maturitní t?ídy 4. A a 4. B v rámci výuky ?eského jazyka a literatury zú?astnily vzd?lávací exkurze v Praze, jež za?ala komentovaným pr?vodem po historických budovách Klementina. Zde byly student?m pomocí výkladu a krátkého informa?ního snímku blíže p?edstaveny služby a základní funkce Národní knihovny, která v tomto areálu sídlí. T?ídy m?ly taktéž možnost shlédnout p?ipravované výstavy vztahující se k vývoji módy a oblékání na území ?eského státu a o život? p?edního ?eskoslovenského spisovatele období tzv. 1. republiky Karla ?apka.

Po krátkém rozchodu následovala prohlídka hledišt? a dalších prostor Stavovského divadla. Vrcholem programu byla divadelní dramatizace slavného románu O myších a lidech amerického spisovatele Johna Steinbecka v Divadle pod Palmovkou.

Jan Železný ? student 4. A

Fotogalerie
© A7 2005