Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak ąkolu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
©VP
Nabídka krouľků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - ąkolení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěąných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
©kolní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Den otev?ených dve?í na Gymnáziu Ostrov

Letos se uskute?nil ji? posedmé. V sobotu 14. ledna si prohlédly na?i ?kolu necelé ?ty?i stovky náv?t?vník?. Krom? zájemc? o studium na gymnáziu to byli také na?i absolventi ?i rodi?e sou?asných student?, kte?í m?li mo?nost poznat ?kolu i jinak ne? p?i t?ídních sch?zkách. V??íme, ?e v?ichni odcházeli spokojeni a obohaceni – p?edev?ím o d?le?ité informace o studiu na na?í ?kole a podmínkách p?ijímacího ?ízení. V?em host?m za jejich náv?t?vu d?kujeme!

Fotogalerie
© A7 2005