Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Náš student Jan Martinek byl pozván na slavnostní setkání s ministrem školství

Náš student Jan Martinek (septima A) byl pozván na slavnostní setkání s ministrem školství, mládeže a t?lovýchovy, panem Mgr. O. Liškou. Slavnostního aktu se zú?astní nejúsp?šn?jší ú?astníci mezinárodních sout?ží. Setkání se uskute?ní ve ?tvrtek 11. prosince 2008 v Betlémské kapli v Praze.

Jan Martinek se zú?astnil mezinárodní sout?že v p?írodních v?dách na Kypru, kde jako zástupce t?í?lenného ?eského družstva získal skv?lou st?íbrnou medaili.
© A7 2005