Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak ąkolu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
©VP
Nabídka krouľků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - ąkolení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěąných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
©kolní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

MINISTR ZAHRANI?Í CYRIL SVOBODA BESEDOVAL S NA?IMI STUDETNY

V pond?lí 20. února jsme na gymnáziu p?ivítali ministra zahrani?ních v?cí ?R - pana Cyrila Svobodu. Se studenty 3. a 4. ro?ník? besedoval na r?zná zahrani?n? politická témata :
Blízký východ, palestinsko izraelský konflikt, terorismus. Z debaty vyplynula celá ?ada p?ekvapivých informací – leckdy úsm?vných, leckdy velmi znepokojivých. Na?i studenti prokázali, ?e mají velmi dobré znalosti i p?ehled o politické situaci ve sv?t? – jak podotkl sám ministr.
Význam podobných setkání velmi p?esn? vystihl nejaktivn?j?í ze student? – Dominik Jandl ze 3. A : podobná setkání jsou velmi zajímavá ! Takovou praxi by mohli zavést v p?edvolebním období i ostatní politici. Je to mnohem lep?í, ne? se na nám?stích poplácávat po zádech.

Fotogalerie z náv?t?vy 1


Fotogalerie z náv?t?vy 2


Fotografie zve?ej?ujeme s laskavým svolením autora - pana Bo?ivoje Ho?ínka.
© A7 2005