Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 30. května
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Návšt?va profesorského sboru z gymnázia z Bayreuthu

Již ?adu let mohou naši studenti absolvovat dlouhodobé studijní pobyty na gymnáziu v bavorském Bayreuthu. Tentokrát bylo ale všechno obrácen? ? hosté p?ijeli k nám - nikoliv však studenti, ale pedagogové. A to rovnou v po?etné síle 50 lidí !!!

V úterý 12. zá?í se tak naše gymnázium do?asn? prom?nilo v mezinárodní, mnohojazy?nou st?ední školu. Vyu?ování probíhalo krom? mate?štiny také v jazyce n?meckém a anglickém, a krom? našich profesor? vyu?ovali také kolegové z gymnázia z Bayreuthu.

V hodinách matematiky, biologie, hudební výchovy, t?lesné výchovy a samoz?ejm? i n?meckého a anglického jazyka m?li naši studenti i kanto?i možnost zjistit, v ?em jsou naše a bavorské didaktické metody odlišné. Leckteré hodiny byly velmi zajímavé a inspirativní. Vše provázela velmi p?íjemná a vst?ícná atmosféra, jejímž výsledkem jsou plány na další spole?né akce.

A?koliv se tento projekt dotkl v podstat? každého zam?stnance ostrovského gymnázia, pat?í zvláštní pod?kování hlavn? Mgr. Dan? Osi?kové, hlavní iniciátorce a organizátorce.

Fotogalerie
© A7 2005