Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Zem?pis v terénu - exkurze se studenty

Dne 18.9.2006 prob?hla zem?pisná exkurze pro studenty 2.B. Akce byla provedena pod vedením Mgr.J.Nová?ka a Mgr.D.Kišové. Hlavním cílem byla ukázka výsledk? p?sobení ?lov?ka a p?írodních sil p?i tvorb? reliéfu. Navštívili jsme bývalý kaolínový lom u Velkého Rybníku. Byla zhodnocena funkce okolní krajiny a možnosti jejího využití. V samotném lomu studenti mohli vid?t nap?. odhalené podloží vzniklé vulkanickou ?inností, sedimentární vrstvy t?ženého kaolínu nebo výsledky svahových pochod? (ronové rýhy, sesuvy p?dy aj.). Na dalším stanovišti byla provedena m??ení s pomocí kompasu a nakreslen panoramatický ná?rt. Druhou navštívenou lokalitou byla ?ást nau?né stezky u Horní Blatné, konkrétn? Ledová a Vl?í jáma. Zde byly zhodnoceny klimatické zm?ny vlivem nadmo?ské výšky, hospodá?ský vývoj oblasti (demografické zm?ny), výsledky d?lní ?innosti.

Fotogalerie
© A7 2005