Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 30. května
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Studenti kvinty A v Krajské knihovn? v K. Varech

Ve ?tvrtek 19. ?íjna navštívila t?ída V5.A v rámci výuky ?eského jazyka Krajskou knihovnu v Karlových Varech. Všichni byli seznámeni velmi d?kladn? s internetovými stránkami knihovny. Dále následovala prohlídka všech zákoutí i archivu Krajské knihovny. Studenty nejvíce zaujalo odd?lení pro nevidomé, v n?mž se dozv?d?li ?adu zajímavostí. Krom? zam?stnanc? knihovny pat?í pod?kování p. profesorkám J. Stracho?ové a J. Brychtové, které návšt?vu pro žáky p?ipravily, a též je na ní jako dozor doprovodily.

Fotogalerie
© A7 2005