Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Na gymnáziu zn?ly Mozartovy árie

Celý sv?t si letos p?ipomíná 250 let od narození W. A. Mozarta. P?i této p?íležitosti se konal v úterý 21. listopadu na gymnáziu (v hudebn?) po?ad, sestavený z Mozartových árií. Za klavírního doprovodu Lydie Potužákové zazn?ly v podání sopranistky Libuše Mužatské a barytonisty Josefa Moravce (sólisty Státní opery Praha) árie z nejslavn?jších Mozartových oper ? z Figarovy svatby, Dona Giovanniho a Kouzelné flétny. Po?adem provázel studenty obou kvart ?editel Karlovarského symfonického orchestru Alois Ježek.

Zprvu se dostavily o?ekávané rozpaky a obrana smíchem, protože pro v?tšinu student? to bylo první setkání s operním zp?vem v život?. Kvalita hudebník? a p?edevším síla Mozartovy hudby postupn? ale veškeré bariéry a p?edsudky p?ekonaly. Z vyda?eného po?adu m?li nakonec zážitek i povznášející pocit jeho akté?i z jevišt? i z hledišt?.

Fotogalerie
© A7 2005