Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

English night na gymnáziu

V noci z pátku 24.11. na sobotu 25.11.prob?hla na naší škole Anglická noc. 10 student? z r?zných t?íd m?lo možnost strávit úžasnou noc a zakusit dosud nepoznané zážitky, když mohli naživo komunikovat s cizinci až v daleké Kanad?.S pomocí po?íta?ového programu Skype m?li ú?astníci možnost vyzkoušet si volání p?es internet a zakusit spoustu dalších v?cí. Odezva student? byla veliká, ur?it? budeme podnikat akce t?mto podobné i v dalších m?sících. Klub je složen ze student?, které angli?tina velmi baví a kte?í jsou ochotni v?novat jí sv?j volný ?as. To dokazuje i fakt, že z?stali ve škole i v dob?, kdy normální studenti jsou dávno pry? ? v pátek ve?er. D?kuji.

Radim Targosz

Fotogalerie
© A7 2005