Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Den otev?ených dve?í

Všem zájemc?m o studium na gymnáziu !!! POZOR !!!

Srde?n? Vás zveme na

DEN OTEV?ENÝCH DVE?Í NA GYMNÁZIU OSTROV,

který se uskute?ní

v PÁTEK 12. LEDNA 2007 od 14. 00 do 17.30 hod.

Zváni jsou p?edevším zájemci o studium na naší škole. Zveme srde?n? také rodi?e sou?asných student?, kte?í mohou poznat celou školu jinak než p?i t?ídních sch?zkách.

Rádi Vám poskytneme jakékoliv informace o studiu na gymnáziu.

Bližší informace : tel.: 353 612 753, 353 612 571, 353 433 788 nebo www.gymostrov.cz
© A7 2005