Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 30. května
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Výtvarníci v galerii

Ten obraz Mony Lisy nám do školy nikdo nep?j?í. a tak musíme do galerie sami. 12. února jsme se vypravili s 1.B do karlovarské galerie, abychom si užili dopoledne mezi fotografiemi Rudo Prakopa prost?ednictvím interaktivní dílny, kterou pro nás galerie p?ipravila. Pro mnohé z nás to byla nová a neobvyklá výtvarka. Objevili jsme, že ?ernobílá fotografie není jev minulosti, že zátiší m?že sou?asného ?lov?ka oslovit, pot?šit, že m?žeme komunikovat s v?cmi a p?edm?ty, které nám fotograf pe?liv? nainstaloval, vyfotil. Objevili jsme poetický sv?t v?cí a zkusili jsme na chvíli myslet jako Rudo Prekop, vid?t v náhodn? potkaném kousku p?írody naše osobní prožitky a sd?lit je vizuálními prost?edky autora. Dopoledne nám velmi uteklo, byli jsme s Rudo Prekopem, s celou t?ídou, s lektorkami Janou a Lenkou, ale hlavn? jsme byli sami se sebou. A taky tam byly paní profesorky Hasmanová a Kle?ková. Výtvarná výchova 1.B

Fotogalerie
© A7 2005