Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Nedĕle 25. února
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Informace pro rodi?e a studenty

Od zá?í 2007 se budou zákonní zástupci našich student? moci informovat o prosp?chu a docházce student? p?es internet. Škola se zapojila do projektu Katedra. Každý student v pr?b?hu zá?í obdrží od svého t?ídního u?itele PIN, který slouží k p?ihlášení zákonného zástupce do systému. Zákonní zástupci pak mhou touto cestou získávat informace o docházce a prosp?chu svého dít?te. Více informací o projektu je na adrese www.katedra.cz.
© A7 2005