Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 30. května
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Podzimní slavnost v Hofu 19.10.2007

19.10. v pátek odpoledne byla uspo?ádána na našem partnerském gymnáziu v Hofu školní podzimní slavnost, na jejíž p?íprav? se podíleli nejen u?itelé, ale i žáci a jejich rodi?e. ?ekneme-li vám, že hofské gymnázium navšt?vuje 800 žák?, jist? si dovedete p?edstavit, jak veliká akce to byla. A co tam bylo k vid?ní? Žáci p?edvád?li své p?vecké, tane?ní a gymnastické um?ní a také si ve svých t?ídách p?ipravili pro návšt?vníky program - minikino, havajský bar, sout?že o ceny apod. Rodi?e (zejména maminky) se zase postarali o pohošt?ní a nadšené obecenstvo. A u?itelé tentokrát nic ne?ídili, pouze nad celou akcí bd?li a byli pyšní na své sv??ence. I my jsme m?li možnost tuto slavnost navštívit, z d?vodu virového onemocn?ní jen v omezeném po?tu, ale díky Zuzce Brodcové z V6A a Bá?e Nápravové z V4A jsme i my p?isp?li svou troškou do mlýna. D?v?ata p?edvedla perfektní sestavu aerobiku s tane?ními prvky, za což si zasloužili od místních velký potlesk a od nás velký dík.

S pozdravem Veronika Lanová
© A7 2005