Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 30. května
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Výsledky první fotosout?že na gymnáziu

Ve ?tvrtek 15

 

Ve ?tvrtek 15. listopadu byly slavnostn? vyhlášeny výsledky první fotografické sout?že student? gymnázia.

 

Fotografie posuzovala porota ve složení:
Ing. Vladimír Toman ? p?edseda poroty, Mgr. Jana Hamanová, Mgr. Sv?tlana Kle?ková, Mgr. Milan Martinek, Mgr. Miroslava Vaicová, Mgr. Libor Veli?ka.
Každý porotce p?i?adil fotografii body ze škály 1-7 bod?.
7 bod? mistrovské dílo ? 1 bod nejmén? zda?ilé dílko.
V každé vypsané kategorii byly vyhlášeny t?i fotografie s nejvyšším po?tem bod?. Pokud se o t?etí a další místa d?lí fotografie se stejným po?tem bod?, jsou mezi úsp?šnými fotkami vyhlášeny také.

V kategorii ??lov?k a lidé?  se sešlo celkem 19 fotek.
Nejúsp?šn?jší fotky:
První tane?ní ? Jan Martinek (36 b.)
Amazin -   Kristina Manowitzová   (33b.)
Šoumen a šoumenka ?  Tomáš Martinek (32 b.)

V kategorii ?Kuriozity? se sešlo celkem 12 fotek
Nejúsp?šn?jší fotky:

Barvy v pohybu -  Jakub Veli?ka  (35b.)
Mechokecka ? Ji?í Molnár (35 b.)
Compact disc ? Jan Martinek (35 b.)

V kategorii ?Zátiší? se sešlo celkem 11 fotek.
Nejúsp?šn?jší fotky:
Zátiší s hrne?kem -  Jan Martinek ( 38 b.)

boats´n´Budva ? Kristina Manowitzová (34b.)
Hrne?ky ? Tomáš Martinek (34 b.)

Na pile ?  Ladislav Eberl(34 b.)

 

V kategorii ?Zví?ata? se sešlo celkem 23 fotek.
Nejúsp?šn?jší fotky:
Bufo viridis  - Jan Martinek (38 b.)
Kot? ? Tomáš Vaic (34b.)
Radživ ? Filip Harzer (34 b.)

Valeni ? Ladislav Eberl (34 b.)

V kategorii ?M?sto a  architektura?  se sešlo celkem 21 fotek.
Nejúsp?šn?jší fotky:
Dálni?ní ohrazení ? Petr Urban (38 b.)

Kulturní d?m ? Petr Urban (38 b.)
Radnice ? Jan Martinek (34b.)


V kategorii ?P?íroda? se sešlo celkem 56 fotek.
Nejúsp?šn?jší fotky:
Ho?ící tráva ? Tomáš Martinek  (39 b.)

Kop?iva ? Petr Urban (37 b.)
Vodopád ? Tomáš Martinek (37 b.)
Z mechu a kapradí ? Jan Martinek (37 b.)

Sponzor sout?že firmy COPYTECHNIK s.r.o. vytiskl bezplatn? šest nejúsp?šn?jších fotografií v každé kategorii na formát A4.

Mimo t?chto 36 bodov? nejvýše ohodnocených fotek  vytiskl sponzor  každému ú?astníku jeho nejúsp?šn?jší fotku. Každý ú?astník sout?že si tak odnáší alespo? jednu fotografii.

Všem ú?astník?m sout?že d?kujeme za dodané fotografie, p?ejeme dobré sv?tlo na dalších fotografických toulkách (když bude špatné, tak se to upraví ve fotoshopu) a t?šíme se na p?íští rok.
 

D?kujeme sponzorovi - firm? COPYTECHNIK, panu Eduardu Maznému.


 

 

 

 

 

  

Fotogalerie z výstavy
© A7 2005