Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Nedĕle 26. května
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Oznámení rodi??m student? - výstražná stávka u?itel? 4.12.2007

VÝSTRAŽNÁ JEDNODENNÍ STÁVKA

Výstražná jednodenní stávka

Vážení rodi?e,
dne 4. 12. 2007 zav?eme školu

Nejsme spokojení

1) s nedostate?ným platovým ohodnocením, které neodpovídá vysokoškolskému vzd?lání ? hrozba poklesu reálné mzdy od 1. 1. 2008

2) s nekoncep?ností školské politiky vlády (?ízení rezortu, celostátní vzd?lávací plán, nové státní maturity, nepr?chodnost mezi jednotlivými stupni vzd?lávání)

3) s odsouváním problém? ve školství a neustálou neochotou problémy ?ešit (ned?stojná vým?na ministr?)

4) s administrativním p?et?žováním pedagog?

5) s finan?ní politikou státu v??i rezortu školství

6) s nepr?hledným p?erozd?lováním finan?ních prost?edk? do školství

7) s neschopností ?erpat peníze z EU

Chceme razantn? protestovat s tím, aby nás kone?n? za?ala brát vláda vážn? a ve?ejnost znala problémy ve školství. Proto jsme se rozhodli svá stanoviska tlumo?it i ostrovské ve?ejnosti, ostatním školám a médiím.

Stávkující

za Gymnázium Ostrov
© A7 2005